Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

2011
​EU:n 27 jäsenvaltion ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen (ETT) kokous Luxemburgissa 13.-14. lokakuuta 2011​
 
EU:n ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja tilintarkastustuomioistuimen presidentin muodostaman yhteyskomitean vuoden 2011 vuosikokous järjestettiin tilintarkastustuomioistuimen tiloissa 13. ja 14. lokakuuta 2011. Kokoukseen osallistui yli 80 edustajaa EU-maiden ylimmistä tarkastuselimistä ja tilintarkastustuomioistuimesta, neljän ehdokasvaltion ylimmistä tarkastuselimistä (Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti ja Turkki) sekä EUROSAIn ja SIGMAn edustajia.
 
Kokouksen keskeisenä osana oli seminaari, jossa keskusteltiin vaikutuksista, joita talouspolitiikan eurooppalaisella ohjausjaksolla sekä EU:n talouden ohjausjärjestelmässä viime aikoina tapahtuneella muulla kehityksellä on EU:n jäsenvaltioiden ylimpiin tarkastuselimiin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Keskustelun aiheena olivat muun muassa rahoitusjärjestelmien ja -laitosten sääntely ja valvonta, rahoitusalan valtiontuet sekä euron kriisin hoitoon käytettyjen mekanismien tarkastus.
 
Seminaarin avasi kolme arvovaltaista puhujaa, jotka – kukin tehtävänsä puitteissa – ovat olleet tiiviisti mukana EU:n yhteisissä ponnistuksissa talouskriisin ratkaisemiseksi. Puhujat olivat talous- ja raha-asioista vastaava komission jäsen Olli Rehn, Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Vítor Constâncio ja Luxemburgin suurherttukunnan valtiovarainministeri Luc Frieden.
 
Tämän jälkeen käydyn keskustelun perusteella yhteyskomitea hyväksyi Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan komissiolle sekä EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille osoitetun lausunnon. Lisäksi yhteyskomitea hyväksyi päätöslauselman, jossa pannaan merkille euroalueen ylimpien tarkastuselinten kehotus huolehtia Euroopan vakausmekanismin asianmukaisen ulkoisen tarkastuksen järjestämisestä.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Päätöslauselma euroalueen ylimpien tarkastuselinten lausunnosta, joka koskee Euroopan vakausmekanismin ulkoista tarkastusta
14/10/2011

Yhteyskomitean lausuma 2011


Lausunto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, Euroopan komissiolle sekä EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille


Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.