Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

2017

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin yhteyskomitean kokous järjestetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tiloissa Luxemburgissa 12.-13. lokakuuta 2017.

 

 
 

 

Yhteyskomitean vuoden 2017 kokous pidettiin Luxemburgissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, joka myös toimi kokouksen puheenjohtajana. EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä EUROSAIn sihteeristön ja SIGMAn edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
Yhteyskomitean kokouksen pääasiallisena keskustelunaiheena oli ylimpien tarkastuselinten rooli EU:n kansalaisten luottamuksen palauttamisessa. Keskustelunaihe oli valittu pitäen mielessä, että EU:lla ja sen jäsenvaltioilla on edessään yhä suurempia haasteita ja niiden julkistalouteen kohdistuu kasvavia paineita, minkä lisäksi kansalaiset ovat selvästi menettäneet luottamuksensa kansallisiin ja EU:n instituutioihin. Osanottajat keskustelivat tässä yhteydessä myös ylimpien tarkastuselinten innovatiivisista tuotteista ja sidosryhmäviestinnästä, joiden avulla pyritään rakentamaan luottamusta kansallisiin ja ylikansallisiin hallintoelimiin. Keskustelujen vetäjänä toimi Sveitsin ylimmän tarkastuselimen varajohtaja Brigitte Christ.
 
Paneelikeskusteluun oli kutsuttu kolme ulkopuolista vierailijaa esittämään näkemyksiään aiheesta. Euroopan parlamentin jäsen ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja Jean Arthuis käsitteli aihetta EU:n näkökulmasta. Julkisen sektorin lahjomattomuuteen liittyvien kysymysten asiantuntija János Bertok esitti OECD:n näkökulmasta, kuinka hallinnon parantaminen voi auttaa luottamuksen palauttamisessa. Skotlannin auktorisoitujen tilintarkastajien järjestön toiminnanjohtaja Anton Colella puolestaan esitti näkemyksiään tarkastajan ammatista arvoihin perustuvana yhteiskunnan palveluna. Myös Tytti Yli-Viikari (Valtiontalouden tarkastusvirasto), Vítor Caldeira (Portugalin ylin tarkastuselin) ja Alex Brenninkmeijer (Euroopan tilintarkastustuomioistuin) antoivat panoksensa keskusteluun. Kay Scheller (Saksan ylin tarkastuselin), Arno Visser (Alankomaiden ylin tarkastuselin) ja Didier Migaud (Ranskan ylin tarkastuselin) esittivät näkemyksiään sidosryhmäviestinnästä ja antoivat siitä käytännön esimerkkejä.
 
Tämän jälkeen yhteyskomitean keskusteluissa tuotiin esiin komitean työelinten ja työkumppaneiden toteuttamat toimet sekä yhteyskomitean jäseninä olevien ylimpien tarkastuselinten relevantti toiminta. Siihen lukeutuvat muun muassa loppukertomukset rinnakkaistarkastuksista, jotka koskivat rakennerahastojen osuutta Eurooppa 2020-strategian toteuttamisessa työllisyyden ja/tai koulutuksen aloilla sekä julkisen talouden kestävyyteen kohdistuvia riskejä (rakennerahastojen osuuteen kohdistuvat tarkastukset suoritettiin Saksan, Alankomaiden ja Maltan ylimpien tarkastuselinten johdolla ja julkisen talouden kestävyyden riskejä koskevat tarkastukset toimitettiin Ruotsin ja Suomen ylimpien tarkastuselinten johdolla).
 
Seuraavaa kokousta isännöi ja johtaa lokakuussa 2018 Kroatian ylin tarkastuselin.

 

gerhard-steger-video.PNG

Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.