Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

2022​​​Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten puheenjohtajien yhteyskomitea ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin kokoontuivat Luxemburgissa 3.–4. toukokuuta 2022

​​CC_2022_Logo.png

Yhteyskomitean vuoden 2022 kokous pidettiin Luxemburgissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, joka myös toimi kokouksen puheenjohtajana. SIGMAn ja ehdokasmaiden ylimpien tarkastuselinten edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.

Tämä oli EU:n ylimpien tarkastuselinten puheenjohtajien ensimmäinen fyysinen kokous sitten vuoden 2019, vaikkakin marraskuussa 2021 järjestettiin korkean tason verkkotapahtuma. Pääaiheena keskusteluissa olivat EU:n ylimpien tarkastuselinten strategiset tehtävät ja haasteet elpymis- ja palautumistukivälineen (lisä)arvon arvioinnissa kansallisella ja EU:n tasolla. Euroopan komission pääosaston pääjohtaja ja elpymis- ja palautumistyöryhmän päällikkö Céline Gauer esitteli pääpuheenvuorossaan elpymis- ja palautumistukivälineen meneillään olevaa käyttöönottoa ja sen täytäntöönpanon edistymistä. Hän esitti myös yleisiä ja tulevia haasteita ja korosti tämän uuden välineen tarjoamia mahdollisuuksia.

Lisäksi ylimpien tarkastuselinten puheenjohtajat Ioannis Sarmas (Kreikka), Mauro Orefice (Italia), Bart Andriessens (Belgia), Kay Scheller (Saksa), Mindaugas Macijauskas (Liettua), Rolands Irklis (Latvia) ja Sami Yläoutinen (Suomi) pitivät kokouksessa esityksiä elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvistä valmistuneista, meneillään olevista ja suunnitelluista tarkastustöistä sekä kansallisista elpymis- ja palautumissuunnitelmista. Esitykset kattoivat erilaisia aiheita ja näkökohtia erityyppisistä tarkastuksista ja metodologisista lähestymistavoista aina erityiskysymyksiin asianomaisilla politiikanaloilla ja aihekohtaisempiin ja monialaisempiin kysymyksiin, kuten vihreiden toimien seurantaan, hankintamenettelyihin ja rahoitus- ja budjettiriskeihin.

Keskusteluissa, joita johtivat ylimpien tarkastuselinten puheenjohtajat Helena Lindberg (Ruotsi), Arno Visser (Alankomaat) ja Ivana Maletić (Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen), osallistujat käsittelivät useita monimutkaisia kysymyksiä, kuten elpymis- ja palautumistukivälineen täydentävyyttä ja lisäarvoa, kansallista rahoitusta, tilivelvollisuutta ja vastuunjakoa EU:n ja kansallisella tasolla sekä ylimpien tarkastuselinten erityisasemaa riippumattomina instituutioina valvonta- ja tarkastuskehyksissä. Alustavien havaintojensa perusteella ylimmät tarkastuselimet korostivat, että on tärkeää ottaa käyttöön asianmukaiset seuranta- ja valvontajärjestelmät.

Nykytilanteen vuoksi covid-19-kriisin ja Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen aiheuttamaa ajattelutavan muutosta käsiteltiin erityisistunnossa. Ukrainan tarkastusviraston puheenjohtaja Valeriy Patskan puhui yleisölle videoyhteyden välityksellä ja kertoi maansa tilanteesta. Hän ilmaisi toiveensa sodan jälkeisestä ajasta, jolloin tarvitaan yhteistyötä Ukrainan läntisten kumppanien kanssa, jotta valtio ja sen instituutiot voidaan jälleenrakentaa ja uudistaa. Hän myös kiitti yhteyskomiteaa sen nopeasta reaktiosta Ukrainan tukemiseksi.

Erityisistunnon toisen osan esitteli Nathalie Tocci, Istituto Affari Internazionalin​ johtaja ja EU:n korkeiden edustajien Josep Borrellin ja Federica Mogherinin entinen erityisneuvonantaja. Tocci tarkasteli Ukrainaan kohdistuvaan hyökkäykseen johtaneita tekijöitä ja huomioon otettavia eri näkökulmia. Hän korosti EU:n autonomiaa ja turvallisuutta koskevan kokonaisvaltaisemman/holistisen lähestymistavan merkitystä, jotta voitaisiin vastata EU:n kohtaamiin haasteisiin, olivatpa ne sitten covid-19-pandemian, Ukrainan sodan tai ilmastonmuutoksen aiheuttamia.

Seuraava yhteyskomitean kokous pidetään vuonna 2023 Portugalin ylimmässä tarkastuselimessä, joka toimii kokouksen puheenjohtajana.​

Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.