Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

Uutisia

EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitean tarkastuskoosteet ovat julkaisuja, joiden tarkoituksena on välittää merkittävää tarkastustietoa paremmin yhteyskomitean sidosryhmille ja laajemmalle yleisölle.

Tämänvuotinen tarkastuskooste käsittelee kyberturvallisuutta. Se oli kriittinen aihe yhteiskunnissamme jo ennen covid-19-pandemian puhkeamista. Tarkastuskooste sisältää taustatietoa kyberturvallisuudesta, keskeisistä strategisista aloitteista ja asiaan liittyvistä säädöksistä EU:ssa. Lisäksi siinä kuvataan merkittävimpiä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kohtaamia haasteita. Niitä ovat esimerkiksi uhat, joita kohdistuu yksittäisten EU:n kansalaisten oikeuksiin henkilötietojen väärinkäytön muodossa sekä riski siitä, että instituutiot eivät kyberhyökkäysten seurauksena kykene huolehtimaan olennaisista julkisista palveluista tai niiden toimintakyky rajoittuu. Tarkastuskooste perustuu 13 ylimmän tarkastuselimen toimittamien tarkastusten tuloksiin.

Kriittisten tietojärjestelmien ja digitaalisten infrastruktuurien suojaamisesta kyberhyökkäyksiltä on muodostunut jatkuvasti kasvava haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Kyse ei ole enää siitä, tapahtuuko kyberhyökkäyksiä, vaan siitä, miten ja milloin niitä tapahtuu. Tämä koskettaa meitä kaikkia: yksityishenkilöitä, yrityksiä ja viranomaisia.

EU:n ylimmät tarkastuselimet ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovat näin ollen suunnanneet tarkastustyötään kyberturvallisuuteen. Ne ovat keskittyneet erityisesti tietosuojaan, järjestelmien valmiuksiin kyberhyökkäysten varalta sekä olennaisten liikelaitosten järjestelmien suojaamiseen. Samaan aikaan EU:n tavoitteena on tulla maailman turvallisimmaksi digitaaliseksi toimintaympäristöksi.

Kyberturvallisuutta koskeva tarkastuskooste 

17/12/2020
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.