Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

Uutisia

​​Tämänvuotisessa tarkastuskoosteessa käsitellään covid-19-pandemiaan liittyviä haasteita. Pandemia lukeutuu kaikkien aikojen haitallisimpiin terveyskriiseihin, ja sillä on suuri vaikutus yhteiskuntaan, talouteen ja yksilöihin kaikkialla maailmassa. Kooste sisältää tietoa pandemian vaikutuksista ja siihen reagoimisesta kansallisella ja ylikansallisella tasolla. Koosteessa esitetään yleiskatsaus EU:n ylimpien tarkastuselinten vuonna 2020 tekemästä ja julkaisemasta pandemiaan liittyvästä tarkastustyöstä.

Covid-19-pandemia aiheutti moniulotteisen kriisin, joka on vaikuttanut lähes kaikkiin julkisen ja yksityisen elämän osa-alueisiin, olipa kyse sitten kansanterveyteen, taloudelliseen toimintaan, työvoimaan, koulutukseen tai julkiseen talouteen liittyvistä kysymyksistä. Vaikutus EU:hun ja sen jäsenvaltioihin on ollut huomattava, haitallinen ja erittäin epätasainen. Pandemian ajoitus, laajuus ja tarkka luonne sekä se, miten pandemiaan on reagoitu, ovat vaihdelleet suuresti eri puolilla EU:ta mutta myös alueellisesti ja toisinaan jopa paikallisesti kansanterveyden, taloudellisen toiminnan, työvoiman, koulutuksen ja julkisen talouden osalta.

Useimmilla pandemiasta vakavasti kärsineillä alueilla EU:lla on vain rajallinen toimivalta. Tämä johtuu osittain siitä, että kansanterveysalan toimivalta ei kuulu yksinomaisesti EU:lle, ja osittain siitä, että jäsenvaltioilla ei ollut juurikaan toimintavalmiuksia tai alustavaa yksimielisyyttä yhteisestä toimintatavasta. Koordinoidun lähestymistavan puuttumisen vuoksi kansalliset ja alueelliset hallitukset toimivat itsenäisesti, kun ne toteuttivat ehkäiseviä ja rajoittavia toimenpiteitä, hankkivat laitteita tai ottivat käyttöön elvytyspaketteja ja työpaikkojen säilyttämistä koskevia järjestelyjä sosioekonomisten seurausten lieventämiseksi. Vaikean alun jälkeen EU ja jäsenvaltiot näyttävät kuitenkin parantaneen yhteistyötään kriisin vaikutusten lieventämiseksi.

EU:n ylimmät tarkastuselimet eli jäsenvaltioiden ylimmät tarkastuselimet ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin reagoivat nopeasti meneillään olevaan kriisiin ja ovat toteuttaneet nopeasti monia tarkastus- ja seurantatoimia. Vuonna 2020 päätökseen saatettujen 48 tarkastustoimen lisäksi on yhä käynnissä tai suunnitteilla yli 200 muuta tarkastustoimea, jotka saatetaan päätökseen vuonna 2021 tai 2022. Koosteessa esitetään yhteenvedot 17:stä vuonna 2020 julkaistusta tarkastuskertomuksesta (kaikkiaan 48 kertomuksen joukosta). Kyseiset kertomukset kattavat viisi painopistealaa: kansanterveys, digitalisaatio, sosioekonomiset toimet, julkinen talous ja riskit sekä yleinen reagointi hallinnon eri tasoilla. Kooste perustuu Alankomaiden, Belgian, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Portugalin, Romanian, Ruotsin, Saksan ja Slovakian ylimpien tarkastuselinten sekä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittamien tarkastusten tuloksiin.

Covid-19-pandemian torjuntatoimia koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste

22/07/2021
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.