Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

Statements

Lausumat ja päätöslauselmat

Yhteyskomitean vuodesta 1990 alkaen hyväksymät lausumat ja päätöslauselmat.

​​​​​​​
13/11/2018

EU-yhteyskomitean lausuma (CC 1/2018)


tilivelvollisuuden ja tarkastusjärjestelyjen puutteista euroalueen pankkeja koskevassa valvontamekanismissa
25/09/2015

Yhteyskomitean lausuma 2015


Kaikilta osin tarkastettavissa olevan, tilivelvollisen ja vaikuttavan pankkivalvontajärjestelmän varmistaminen yhteisen valvontamekanismin käyttöönoton jälkeen
11/06/2013

Yhteyskomitean lausuma 2013


Asianmukaisten tarkastus- ja tilivelvollisuusjärjestelyjen merkitys talous- ja rahaliitossa ja EU:n talouden ohjausjärjestelmässä
14/10/2011

Yhteyskomitean lausuma 2011


Lausunto Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle, Euroopan komissiolle sekä EU:n jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille


Hae


Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.