Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedotamme, että järjestelmä tallentaa tietokoneellesi evästeen. Jos hyväksyt evästeen, järjestelmä muistaa kielivalintasi vuoden ajan, kun vierailet sivustollamme seuraavilla kerroilla. Voit kieltäytyä evästeestä, jolloin kielivalintasi on voimassa vain tämän käynnin ajan. Evästeen tarkoituksena on ainoastaan tallentaa kielivalintasi eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja.

Sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevä työryhmä

 
 
EU:n ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea perusti Riiassa (Latviassa) 19. kesäkuuta 2015 pitämässään kokouksessa työryhmän, jonka tehtävänä on tehostaa ylimpien tarkastuselinten yhteistyötä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten ehkäisyn ja torjunnan alalla ja auttaa siten suojaamaan EU:n tuloja. Työryhmän tavoitteena on erityisesti
 
  • keskittyä petosten ehkäisyn ja torjunnan keskeisiin osa-alueisiin edistämällä yhdenmukaista seurantaa eri jäsenvaltioissa ja laatimalla ehdotuksia EU:n lainsäädännön parantamiseksi
  • tiivistää yhteistyötä OLAFin kanssa ja etenkin lisätä sen tietokannan hyödyntämistä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten seurannassa, jotta voidaan luoda kansalliset tietokannat
  • yhdenmukaistaa toimia, joita EU:n tarkastuselimet toteuttavat ehkäistessään ja torjuessaan sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia
  • lujittaa “valvontaketjua”
  • parantaa menettelyjä, joilla kansallisia ja EU:n varoja peritään takaisin
  • laatia ehdotuksia nykyisten EU:n standardien parantamiseksi.
 
Lisätietoja aiheesta antaa:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.