Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

Home

Viimeaikaiset julkaisut

22/07/2021

Covid-19-pandemian torjuntatoimia koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste

Tämänvuotisessa tarkastuskoosteessa käsitellään covid-19-pandemiaan liittyviä haasteita. Pandemia lukeutuu kaikkien aikojen haitallisimpiin terveyskriiseihin, ja sillä on suuri vaikutus yhteiskuntaan, talouteen ja yksilöihin kaikkialla maailmassa. Kooste sisältää tietoa pandemian vaikutuksista ja siihen reagoimisesta kansallisella ja ylikansallisella tasolla. Koosteessa esitetään yleiskatsaus yhdentoista EU:n ylimmän tarkastuselimen vuonna 2020 tekemästä ja julkaisemasta pandemiaan liittyvästä tarkastustyöstä. Covid-19-pandemian torjuntatoimia koskeva tarkastuskooste on tällä hetkellä saatavilla englanniksi. Muut kieliversiot (23:llä EU:n kielellä) julkaistaan lähikuukausina.
Finnish Covid-19-pandemian torjuntatoimia koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste 10 MB |  

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)

in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
English EU Contact Committee statement (CC 1/2021) 646 KB |  

17/12/2020

Kyberturvallisuutta koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste

Tämänvuotinen tarkastuskooste käsittelee kyberturvallisuutta. Se oli kriittinen aihe yhteiskunnissamme jo ennen covid-19-pandemian puhkeamista. Tarkastuskooste sisältää taustatietoa kyberturvallisuudesta, keskeisistä strategisista aloitteista ja asiaan liittyvistä säädöksistä EU:ssa. Lisäksi siinä kuvataan merkittävimpiä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kohtaamia haasteita. Niitä ovat esimerkiksi uhat, joita kohdistuu yksittäisten EU:n kansalaisten oikeuksiin henkilötietojen väärinkäytön muodossa sekä riski siitä, että instituutiot eivät kyberhyökkäysten seurauksena kykene huolehtimaan olennaisista julkisista palveluista tai niiden toimintakyky rajoittuu. Tarkastuskooste perustuu 13 ylimmän tarkastuselimen toimittamien tarkastusten tuloksiin.
Finnish Kyberturvallisuutta koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste 5 MB |  


​​

Selaa julkaisuja


Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.