Evästeitä koskeva EU:n lainsäädäntö
Ilmoitamme EU:n direktiivin 2009/136/EY mukaisesti tiedoksenne, että kirjautuessanne järjestelmään se aktivoi evästeen. Jos ette halua evästettä, älkää vierailko sivustolla. Evästettä käytetään tallentamaan kielivalintanne eikä sen avulla tallenneta henkilökohtaisia tietoja. Eväste poistuu vuoden kuluttua.

Home

Viimeaikaiset julkaisut

17/12/2020

Kyberturvallisuutta koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste

Tämänvuotinen tarkastuskooste käsittelee kyberturvallisuutta. Se oli kriittinen aihe yhteiskunnissamme jo ennen covid-19-pandemian puhkeamista. Tarkastuskooste sisältää taustatietoa kyberturvallisuudesta, keskeisistä strategisista aloitteista ja asiaan liittyvistä säädöksistä EU:ssa. Lisäksi siinä kuvataan merkittävimpiä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kohtaamia haasteita. Niitä ovat esimerkiksi uhat, joita kohdistuu yksittäisten EU:n kansalaisten oikeuksiin henkilötietojen väärinkäytön muodossa sekä riski siitä, että instituutiot eivät kyberhyökkäysten seurauksena kykene huolehtimaan olennaisista julkisista palveluista tai niiden toimintakyky rajoittuu. Tarkastuskooste perustuu 13 ylimmän tarkastuselimen toimittamien tarkastusten tuloksiin. Kyberturvallisuutta koskeva tarkastuskooste on tällä hetkellä saatavilla englanniksi. Muut kieliversiot (23:llä EU:n kielellä) julkaistaan lähiviikkoina.
Finnish Kyberturvallisuutta koskeva yhteyskomitean tarkastuskooste 4 MB |  

16/12/2020

Contact Committee report on the “Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area”

The report has been prepared by the Contact Committee’s Task Force on Banking Union and sets out the findings of a parallel audit on banking resolution at national level. The report is the result of parallel audit work carried out by the SAIs of Austria, Estonia, Finland, Germany, the Netherlands, Portugal and Spain. The task force was co-chaired by the SAIs of Germany and the Netherlands.
English Contact Committee report on the “Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area” 1 MB |  

29/04/2020

Tarkastuskooste - Kansanterveys

Tarkastuskoosteessa annetaan jonkin verran taustatietoa kansanterveydestä sekä sen oikeusperustasta ja päätavoitteista samoin kuin kansanterveyteen liittyvistä vastuista jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla. Koosteessa kuvataan lisäksi keskeisiä haasteita, joita EU ja sen jäsenvaltiot kohtaavat tällä alalla. Kansanterveys on mutkikas ala tarkastaa. Mutta vaikka näin olisikin, viime vuosina toimitettujen tarkastusten suuri määrä kertoo siitä, että ala on hyvin tärkeä EU:n kansalaisille.
Finnish Tarkastuskooste - Kansanterveys 9 MB |  


​​

Selaa julkaisuja


Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa tämän sivuston hallinnoinnista.