Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Réamhrá

​​​Tagann Ceannasaithe ó UIIanna le chéile uair amháin in aghaidh na bliana ar a laghad chun an feabhas a d'fhéadfaí a chur ar an gcomhar a phlé. Is iad na hOifigigh Idirchaidrimh a dhéanann an t-ullmhúchán do na cruinnithe sin, a bhfuil sé de chúram freisin orthu pleanáil iniúchóireachta CIE sna Ballstáit a chomhordú, gníomhaíochtaí na ngrúpaí oibre ar shainábhair iniúchóireachta a chomhordú agus faisnéis ghinearálta a mhalartú go rialta.

 

Coiste Teagmhála: Tábla na gcruinnithe a tharla le déanaí agus a bheidh ann

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Liospóin, An Phortaingéil
2011 CIE
2010 CIE (Chaired by France)
2009 Búdaipeist, an Ungáir
2008 CIE
2007 Heilsincí, an Fhionlainn
2006 Vársá, An Pholainn
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.