Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Líonra ar Iniúchóireacht Beartas Fioscach

​​​ 

I 2008 a bunaíodh an Líonra ar Iniúchóireacht Beartas Fioscach bunaithe ar chomhmholadh gníomhaíochta a chuir UIIanna na Fionlainne agus Sualainne i láthair.
 
Is é cuspóir an Líonra cur le modheolaíochtaí agus le cleachtais chun beartas fioscach náisiúnta a iniúchadh trí leas a bhaint as dea-chleachtais agus faisnéis a roinnt idir UIIanna atá gníomhach sa réimse ábhar seo. Breithnítear é a bheith riachtanach líonra cleachtóirí a bheith i gceist agus go roinnfí faisnéis le UIIanna a bhfuil leas acu sa réimse ábhar.
 
I measc ghníomhaíochtaí an Líonra tá tagarmharcáil (dea-chleachtais, sonraí a bhailiú), faisnéis a roinnt agus ceardlanna agus seimineáir a eagrú chun faisnéis atá ar fáil ar ábhair a bhaineann le iniúchadh beartas fioscach a scaipeadh.
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
  
Matti Okko, Oifig Náisiúnta Iniúchóireachta na Fionlainne,
 
 
 
 
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.