Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Líonra ar Straitéis Liospóin/Iniúchadh Eoraip 2020

 
I 2008 a bunaíodh an Líonra mar ardán le cuidiú le UIIanna bearta Stratéis Liospóin/Europe 2020 ar bhonn náisiúnta agus ag leibhéal Eorpach a mheas agus le hiarrachtaí sa réimse seo a chomhordú.
 
Cuidíonn an Líonra le hiniúchóirí taithí agus faisnéis a roinnt ar stratéisí arna nglacadh ag UIIanna, dea-chleachtais, bealaí iniúchóireachta agus teicnící a úsáidtear. Ar líne is mó a dhéanann an Líonra obair i gcomhar ach eagraítear ceardlanna speisialtóireachta chomh maith.
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
  
Ana Furtado, Cúirt Iniúchóirí na Portaingéile
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.