Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Líonra ar Thuarascálacha na UIIanna Náisiúnta ar Bhainistiú Airgeadais AE (Iar Ghrúpa Oibre)

 
Líonra ar Thuarascálacha UIIanna Náisiúnta maidir le Bainistiú Airgeadais AE (Grúpa Oibre roimhe seo) Fónann an Líonra mar ardán chun malartú faisnéise ar bhainistiú airgeadais agus comhar AE i measc UIIanna AE a chur chun cinn. Féachann sé le cúnamh a thabhairt do UIIanna a mbíonn tuarascálacha AE foriomlána ar bhainistiú airgeadais AE á n-ullmhú acu. Cé go n-aithníonn sé na difríochtaí idir UIIanna náisiúnta, spreagann sé comhar sa réimse sin agus comhordú maidir le cur chuige iniúchóireachta agus éascaíonn sé plé ar cad is féidir a dhéanamh i dtuarascálacha AE (foriomlána) agus leo, d’fhonn cur leis an bhforbairt ar chomhghnéithe sna tuarascálacha sin (ag éascú, ar an tslí sin, comparáidí idir tíortha).
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
Jan van den Bos, Cúirt Iniúchóirí na hÍsiltíre (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Tuarascálacha Gaolmhara: 
 

 

 

12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.