Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Ráitis

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Ráiteas ó Choiste Teagmhála an AE (CC 1/2018)


maidir le heasnaimh i gcuntasacht agus i socruithe iniúchóireachta an tsásra mhaoirseachta do bhainc i limistéar an euro
25/09/2015

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2015


Socruithe maoirseachta a áirithiú don bhaincéireacht atá iomlán in-iniúchta, cuntasach agus éifeachtach tar éis don Sásra Maoirseachta Aonair teacht isteach
11/06/2013

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2013


An tábhacht atá le socruithe iniúchóireachta agus cuntasachta iomchuí san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus i rialachas eacnamaíoch AE
14/10/2011

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2011


Statement addressed to the European Parliament, the European Council, the European Commission and parliaments and governments of EU Member States on the impact of the European Semester and other recent developments in EU economic governance on the Supreme Audit Institutions of the Member States of the European Union and the European Court of Auditors


Cuardach


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.