Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Ráitis

18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
13/11/2018

Ráiteas ó Choiste Teagmhála an AE (CC 1/2018)


maidir le heasnaimh i gcuntasacht agus i socruithe iniúchóireachta an tsásra mhaoirseachta do bhainc i limistéar an euro
25/09/2015

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2015


Socruithe maoirseachta a áirithiú don bhaincéireacht atá iomlán in-iniúchta, cuntasach agus éifeachtach tar éis don Sásra Maoirseachta Aonair teacht isteach
11/06/2013

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2013


An tábhacht atá le socruithe iniúchóireachta agus cuntasachta iomchuí san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta agus i rialachas eacnamaíoch AE
14/10/2011

Ráiteas ón gCoiste Teagmhála 2011


Statement addressed to the European Parliament, the European Council, the European Commission and parliaments and governments of EU Member States on the impact of the European Semester and other recent developments in EU economic governance on the Supreme Audit Institutions of the Member States of the European Union and the European Court of Auditors


Cuardach


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.