Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Tascfhórsa chun measúnú a dhéanamh ar chreat comhair an Choiste Teagmhála

Bunaíodh an tascfhórsa in 2015 chun athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar na láidreachtaí agus na laigí a bhaineann le comhar an Choiste Teagmhála. Ar an dóigh sin, déanfaidh an tascfhórsa measúnú chun na dúshláin a aimsiú i ndáil le comhar an Choiste Teagmhála a dhéanamh níos éifeachtaí, agus déanfaidh sé moltaí maidir le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin agus maidir leis na chéad chéimeanna eile a chinneadh.
 
 Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le liaison.officer@eca.europa.eu.​
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.