Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Fógra dlíthiúil

Cóipcheart

© Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, 2006-2021
 

Séanadh

Ní ghlacfaidh Coiste Tadhaill Uas-Institiúidí Iniúchóireachta Bhallstáit an AE agus Chúirt Iniúchóirí na hEorpa freagracht ná dliteanas ar bith as an ábhar atá ar an suíomh seo, a sholáthraítear ar mhaithe le faisnéis a thabhairt agus ar mhaithe leis sin amháin. Áirítear leis sin go háirithe:
  • ní doiciméid oifigiúla iad na doiciméid a atáirgtear ar líne. Is iad na téacsanna, arna nglacadh ag an gCoiste Tadhaill, agus na téacsanna sin amháin na téacsanna barántúla;
  • ní comhairle ghairmiúil ná comhairle dlí an fhaisnéis atá ar an suíomh seo;
  • cé go bhféachann Coiste Tadhaill Uas-Institiúidí Iniúchóireachta Bhallstáit an AE agus Chúirt Iniúchóirí na hEorpa lena chinntiú gur faisnéis chothrom le dáta agus chruinn í an fhaisnéis a fhoilsítear ar an suíomh seo, ní fhéadfaidh an Coiste ráthaíocht a thabhairt ina taobh ar bhealach ar bith. Déanfar earráidí a chuirfear ar ár n-aird a cheartú de réir mar is cuí.
  • ní ghlacfaidh Coiste Tadhaill Uas-Institiúidí Iniúchóireachta Bhallstáit an AE agus Chúirt Iniúchóirí na hEorpa freagracht ar bith as an úsáid a bhainfear as sonraí nó faisnéis atá curtha ar fáil ar an suíomh gréasáin seo. Cuirtear comhairle ar úsáideoirí dá bhrí sin na réamhchúraimí riachtanacha go léir a ghlacadh sula mbainfí úsáid as sonraí den sórt sin, a bheidh in úsáid acu ar a bpriacal féin;
  • d'fhéadfadh sé go mbeadh nasc idir an fhaisnéis atá ar fáil ar an suíomh seo agus suímh sheachtracha nach mbeadh smacht ar bith ag Coiste Tadhaill Uas-Institiúidí Iniúchóireachta Bhallstáit an AE agus Chúirt Iniúchóirí na hEorpa orthu agus ní ghlacfar freagracht ar bith astu.
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.