Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

An Mheitheal um neamhrialtachtaí agus calaois a chosc agus a chomhrac

 
 
Bhunaigh  Coiste Teagmhála Uasfhoras Iniúchóireachta an Aontais (UFIanna) meitheal ag an gcruinniú a bhí aici i Ríge (an Laitvia) an 19 Meitheamh 2015, d’fhonn cur leis an gcomhar idir UFIanna maidir le mírialtachtaí agus calaois a chosc agus a chomhrac, agus ioncam an Aontais a chosaint. Is iad seo a leanas cuspóirí sonracha an ghrúpa:
 
  • díriú ar réimsí tábhachtacha maidir le calaois a chosc agus a chomhrac trí fhaireachán aonfhoirmeach a chur chun cinn sna Ballstáit éagsúla agus tograí a tharraingt suas chun feabhas a chur ar reachtaíocht an Aontais;
  • Feabhas a chur ar an gcomhar le OLAF, go háirithe maidir leis an mbunachar sonraí a úsáid chun faireachán a dhéanamh ar neamhrialtachtaí agus ar chalaois, d’fhonn bunachair shonraí náisiúnta a chruthú;
  • chun an ghníomhaíocht atá déanta ag institiúidí iniúchóireachta an Aontais a chomhchuibhiú maidir le neamhrialtachtaí agus calaois a chosc agus a chomhrac;
  • chun an “slabhra rialaithe” a neartú;
  • chun feabhas a chur ar nósanna imeachta chun na hacmhainní náisiúnta agus Eorpacha a ghnóthú;
  • chun tograí a tharraingt suas chun feabhas a chur ar na caighdeáin Eorpacha atá ann faoi láthair.
 
Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil le do thoil le:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.