Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

An Grúpa Oibre um Cháin Bhreisluacha

 
Bunaíodh an Grúpa Oibre um Cháin Bhreisluacha mar fhóram ina bhféadfaí an taithí ar fheidhmiú an chórais CBL san AE a roinnt lena chéile, agus aird ar leith ar:
  • Treochtaí ginearálta sa réimse CBL
  • Comhar riaracháin i measc na mBallstát
  • An caillteanas CBL de bharr calaoise a thomhas agus measúnú a dhéanamh ar chomh héifeachtach is atá beartais frith-chaolaoise
  • Dul i ngleic le calaois CBL laistigh den chomhphobal
  • Faireachán ar fhorbairtí sa réimse CBL
  • Comhar ar iniúchóireacht CBL a chur chun cinn
  •  
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
 

 


Tuarascálacha Gaolmhara: 

 

12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.