Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Home


Foilsithe le déanaí

29/04/2020

Coimre Iniúchtaí: An tsláinte phoiblí

The Compendium provides some background information on public health, its legal bases, main objectives and related responsibilities at Member State and EU levels. The Compendium also illustrates the main challenges the EU and its Member States are facing in this field. Public health is a complex area to audit. Nevertheless, the large number of audits carried out in recent years reflects the great significance of this domain for EU citizens.
Irish Coimre Iniúchtaí: An tsláinte phoiblí 9 MB |  

16/11/2018

2018 update of the toolkit for auditing public procurement

The Contact Committee, based on the work of its former working groups on public procurement, publishes since 2008 a regularly updated toolkit for auditing public procurement processes. In 2014, the European Parliament adopted three directives that revise and update the public procurement law to be transposed into the national law of all EU Member States. These directives aim at using public procurement in the context of wider public policies, such as innovation, environmental and social ones, increasing the efficiency of public spending, reinforcing legal certainty and integrating the case law on public procurement that the Court of Justice of the European Union has established. The present update reflects these changes.
English 2018 update of the toolkit for auditing public procurement 3 MB |  

13/11/2018

Ráiteas ó Choiste Teagmhála an AE (CC 1/2018)

maidir le heasnaimh i gcuntasacht agus i socruithe iniúchóireachta an tsásra mhaoirseachta do bhainc i limistéar an euro
Irish Ráiteas ó Choiste Teagmhála an AE (CC 1/2018) 202 KB |  


Déan foilseacháin a bhrabhsáil


Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.