No
​Čelnici vrhovnih revizijskih institucija Europske un​ije i Europskog revizorskog suda sastali su se od 3. do 4. prosinca 2007. godine u Helsinkiju
 
 
 
 
Domaćin godišnjem sastanku čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU-a i Suda od 3. do 4. prosinca 2007. godine bila je vrhovna revizijska institucija Finske, a njime je predsjedao glavni revizor Finske, gospodin Tuomas Pöysti. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja Turske, Hrvatske i bivše jugoslavenske Republike Makedonije, kao i predstavnici Odbora za osposobljavanje EUROSAI-ja te SIGME sudjelovali su kao aktivni promatrači.

Program sastanka uključivao je i seminar o upravljanju rizicima kao dio dobre prakse upravljanja sredstvima EU-a. Tema seminara bila je „Upravljanje rizicima, prihvatljiva razina rizika i integrirani sustav unutarnje kontrole u upravljanju sredstvima EU-a”.

Glavni cilj seminara bio je nastaviti raspravu koja je započela reformom Financijske uredbe i planom integriranog sustava unutarnje kontrole te raspraviti o ulozi vrhovnih revizijskih institucija država članica radi osiguravanja i poboljšanja dobrog upravljanja sredstvima EU-a. 
 
Gosti govornici bili su gospodin Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije, gospodin Herbert Bösch, predsjednik Odbora za proračunski nadzor, i gospodin Matti Ahde, predsjednik revizijskog odbora finskog parlamenta.

Nakon prezentacija gostiju govornika nekoliko se vrhovnih revizijskih institucija obratilo vezano za njihova pojedinačna iskustva na nacionalnoj razini u upravljanju rizicima i ulozi vrhovnih revizijskih institucija pri utvrđivanju prihvatljive razine rizika u kontekstu EU-a.

Seminarom se naglasila važna uloga vrhovnih revizijskih institucija u upravljanju rizicima vezanim za proračun EU-a i potreba za zajedničkim razumijevanjem kategorija i prihvatljivih razina rizika.

Sudionici su raspravljali i o rezultatima rada radnih skupina, koje obuhvaćaju specifična područja upravljanja sredstvima EU-a: strukturne fondove, izvješća nacionalnih vrhovnih revizijskih institucija o financijskom upravljanju EU-a, porez na dodanu vrijednost, javnu nabavu, revizijske standarde, kvalitetu revizije i poljoprivredu te su naposljetku predstavljeni rezultati mreže za suradnju između vrhovnih revizijskih institucija država kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja, Suda i SIGME.