Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2016.

Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Europskog revizorskog suda, Bratislava, Slovačka Republika, 20. i 21. listopada 2016.
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora održanog 20. i 21. listopada 2016. u Bratislavi bila je vrhovna revizijska institucija Slovačke Republike. Sastanak je održan u vrijeme slovačkog predsjedanja Vijećem Europske unije. Na sastanku su kao aktivni promatrači sudjelovali čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) Albanije, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske te predstavnici tajništva EUROSAI‑ja.
 
Seminar o energetskoj politici EU‑a i klimatskim pitanjima
 
Glavne teme sastanka bile su energetska politika EU‑a i klimatska pitanja. Cilj je bio podići razinu osviještenosti o izazovima i prilikama koje proizlaze iz provedbe energetske politike EU‑a u smislu revizije i odgovornosti. Održan je videoprijenos govora u kojem je potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčovič pozdravio kontinuirani rad Europskog revizorskog suda na panoramskom pregledu energetskih i klimatskih pitanja i istaknuo da su nacionalne vrhovne revizijske institucije ključni partneri Europske komisije jer njihova opažanja i preporuke mogu doprinijeti unaprjeđenju financijskog upravljanja i boljem upravljanju na nacionalnoj razini i razini EU‑a.
 
Vrhovne revizijske institucije Francuske, Švedske, Poljske, Danske, Njemačke, Češke Republike i Portugala te Europski revizorski sud razmijenili su svoja iskustva i znanje o provedbi revizija u tom području.
 
Kontaktni odbor napomenuo je da su energetska i klimatska pitanja ključni strateški izazovi za EU i njegove države članice. Ti izazovi zahtijevaju odgovor relevantnih tijela EU‑a i nacionalnih tijela kao i revizijske aktivnosti na razini nacionalnih vrhovnih revizijskih institucija i Europskog revizorskog suda.
 
Kontaktni odbor istaknuo je da vrhovne revizijske institucije mogu pronaći djelotvorno rješenje za ta važna međusektorska pitanja jedino međusobnom suradnjom. Javni revizori svojim radom, znanjem i iskustvom mogu dati relevantan i konstruktivan doprinos ispunjavanju ciljeva energetske i klimatske strategije EU‑a, uključujući njezine ciljne vrijednosti za 2020. i 2030. godinu te plan za 2050. godinu, kao i pariškog klimatskog sporazuma (konferencija COP 21), na čiju su se provedbu obvezale sve države članice.
 
Seminarom Kontaktnog odbora o toj temi pokazalo se da su velikim brojem revizija koje su provele mnoge vrhovne revizijske institucije već obuhvaćene teme povezane s energetskom učinkovitošću, obnovljivom energijom i energetskom sigurnošću te da te teme i dalje zauzimaju važno mjesto u radu vrhovnih revizijskih institucija. Osim toga, postoji potencijal za daljnji rad na inovacijama u području energije, integraciji europskog energetskog tržišta, mjerenju i praćenju emisija stakleničkih plinova i izvješćivanju o njima te prilagodbi klimatskim promjenama.
 
Kontaktni odbor pozdravio je spremnost vrhovnih revizijskih institucija na razmjenu informacija i rezultata revizija u području energije i klime te predložio da se u obzir uzme i rad relevantnih radnih skupina INTOSAI‑ja i EUROSAI‑ja. Izrazio je zadovoljstvo spremnošću mreže za reviziju strategije Europa 2020. da obuhvati tu temu svojim aktivnostima. Pozdravio je i prihvatio prijedlog vrhovne revizijske institucije Slovačke Republike da organizira seminar u svrhu razmjene posebnih iskustava stečenih tijekom revizija i rasprave o njima, kao i prijedlog Europskog revizorskog suda da organizira sastanak u svrhu utvrđivanja nedostataka i rizika povezanih s revizijom međusektorskih energetskih i klimatskih pitanja.
 
Ostala pitanja o kojima se raspravljalo na sastanku
 
VRI Slovačke Republike sažeto je predstavio rad koji su prethodne godine obavile razne radne skupine,
projektne skupine i mreže Kontaktnog odbora. VRI Srbije pružio je informacije o aktivnostima mreže vrhovnih revizijskih institucija zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja.
 
VRI Latvije predstavio je reviziju koju je proveo u vezi s premještanjem lučkih aktivnosti iz povijesnog centra Rige. VRI Nizozemske izvijestio je svojem kontinuiranom radu u području sigurnosti proizvoda, a posebno označavanja proizvoda oznakom CE.
 
Kontaktni odbor podržao je i prijedlog za ažuriranje kontrolnih popisa i smjernica za reviziju javne nabave.
Domaćin i predsjedatelj sljedećeg sastanka Kontaktnog odbora bit će Europski revizorski sud.
 
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.