No
Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije i Europskog revizorskog suda, Luxembourg, 12. i 13. listopada 2017.
Logo-CC2017.png 
 
Domaćin i predsjedatelj godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora za 2017. godinu bio je Europski revizorski sud (Sud) u Luxembourgu. Čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja te predstavnici tajništva EUROSAI ja i SIGMA e sudjelovali su na sastanku kao aktivni promatrači.

Glavna tema rasprave na sastanku Kontaktnog odbora bilo je pitanje na koji način VRI jevi mogu doprinijeti tome da EU vrati povjerenje svojih građana. Tema je odabrana imajući na umu sve veće izazove s kojima se EU i njegove države članice suočavaju te povećani pritisak na njihove javne financije, kao i vidljiv gubitak povjerenja građana u institucije država članica i EU a. Sudionici su u tom kontekstu raspravljali i o inovativnim revizijskim publikacijama VRI jeva i komunikaciji s dionicima kojima se naglasak stavlja na jačanje povjerenja u državne institucije koje djeluju na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini. Rasprave je vodila Brigitte Christ, zamjenica glavnog državnog revizora švicarskog VRI ja.

U stručnim raspravama sudjelovala su i tri vanjska uzvanika koji su iznijeli svoja stajališta o toj temi. Gospodin Arthuis, zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik Odbora za proračune, osvrnuo se na to pitanje sa stajališta EU a. Gospodin Bertok, stručnjak za integritet u javnom sektoru, iznio je stajalište OECD a o tome kako bolje upravljanje može doprinijeti jačanju povjerenja. Naposljetku, gospodin Colella, ravnatelj škotskog Instituta ovlaštenih računovođa, iznio je svoja razmišljanja o revizorskoj struci kao službi na korist društvu vođenoj časnim vrijednostima. Svoj doprinos dali su i gospođa Yli Viikari (VRI Finske), gospodin Caldeira (VRI Portugala) i gospodin Brenninkmeijer (Sud). Gospodin Scheller (VRI Njemačke), gospodin Visser (VRI Nizozemske) i gospodin Migaud (VRI Francuske) iznijeli su svoja stajališta i naveli konkretne primjere komunikacije s dionicima.

Tijekom rasprava koje su uslijedile Kontaktni odbor upoznat je s aktivnostima koje su provela njegova radna tijela i stručni partneri, kao i relevantnim aktivnostima VRI jeva koji su njegovi članovi. U tom su se pogledu posebno istaknula završna izvješća o usporednim revizijama doprinosa strukturnih fondova strategiji Europa 2020. u područjima zapošljavanja i/ili obrazovanja (koje su predvodili VRI jevi Njemačke, Nizozemske i Malte) i o povezanim rizicima za održive javne financije (koje su predvodili VRI jevi Švedske i Finske).

Domaćin i predsjedatelj sljedećeg sastanka, koji će se održati u listopadu 2018., bit će Državni ured za reviziju Republike Hrvatske.
 

 

gerhard-steger-video.PNG