Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

2019.

Sastanak Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija Europske unije, Varšava, 27. i 28. lipnja 2019.

Domaćin godišnjeg sastanka Kontaktnog odbora bio je Vrhovni ured za reviziju Republike Poljske pod predsjedanjem njegova predsjednika Krzysztofa Kwiatkowskog. Na sastanku su u svojstvu promatrača sudjelovali i čelnici vrhovnih revizijskih institucija (VRI) zemalja kandidatkinja te predstavnici SIGMA‑e.

Središnji dio sastanka zauzeo je seminar pod nazivom „Digitalna Europa: izazovi i prilike za vrhovne revizijske institucije EU‑a", kojim je predsjedala glavna državna revizorica Republike Finske Tytti Yli‑Viikari. S obzirom na to da je provedba jedinstvenog digitalnog tržišta, što uključuje i Digitalnu agendu za Europu, jedan od prioriteta Europske komisije, kao i da postoji sve veća potreba da se vrhovne revizijske institucije koriste digitalnim alatima za potporu revizijskim procesima, seminar je pružio priliku za raspravu na temu uloge vrhovnih revizijskih institucija EU‑a u digitalizaciji u okviru Europske unije. Uvodnu riječ imali su ministar za digitalna pitanja Republike Poljske Marek Zagórski, zastupnik u EP‑u (2014. – 2019.) Michał Boni i predstavnica Komisije Małgorzata Nikowska, iz GU‑a CNECT, koji su temu rasprave predstavili iz triju različitih perspektiva, i to redom iz perspektive države članice (Poljske), građana i Komisije.

Nakon seminara održane su dvije panel‑rasprave. U prvoj su sudjelovali Janar Holm (estonski VRI), koji je i predsjedao panel‑raspravom, Charles Deguara (malteški VRI), Stefan Lundgren (švedski VRI) i Tomaž Vesel (slovenski VRI), koji su raspravljali o izazovima i prilikama pri provedbi revizija uspješnosti koje se odnose na programe na razini EU‑a i država članica u području e‑vlade i kibersigurnosti. U raspravi je naglašen učinak digitalne transformacije na rad vrhovnih revizijskih institucija, koje u sve većoj mjeri provode revizije u području IT‑a.

Drugom panel‑raspravom, kojom je predsjedao Manfred Kraff (Europska komisija, Služba za unutarnju reviziju), obuhvaćena je, među ostalim, uporaba digitalnih resursa u revizijama. Sudionici rasprave bili su Vítor Caldeira (portugalski VRI), Kay Scheller (njemački VRI), Arno Visser (nizozemski VRI) i Tytti Yli‑Viikari (finski VRI). Tijekom rasprave izneseni su primjeri dobre prakse u obliku inovativnih pristupa, strategija i alata koji bi vrhovnim revizijskim institucijama mogli pomoći da zajamče dodanu vrijednost svojih revizija.

Vrhovne revizijske institucije EU‑a doprinose uspjehu digitalizacije izvršavanjem svojih ovlasti i uvođenjem digitalnih alata i rješenja u svoj rad, gdje god je to primjereno. Kako bi vrhovne revizijske institucije EU‑a dale svoj doprinos u tom procesu, Kontaktni odbor ih u svojim zaključcima poziva da:

  • provode revizije relevantnih aktivnosti i kapaciteta u provedbi digitalizacije
  • zajamče da se digitalizacijom ne ograniči njihovo pravo na pristup relevantnim informacijama i podatcima
  • zajamče svoju digitalnu spremnost za provedbu takvih revizija, i to ulaganjem u tehnologiju, ideje i ljude
  • na odgovarajući način optimiziraju svoje revizijske pristupe i postupke
  • se u svojem radu koriste digitalnom komunikacijom kako bi civilnom društvu omogućili pristup relevantnim informacijama i savjetovali se s dionicima u relevantnim slučajevima.

 
Tijekom drugoga dana sastanka Kontaktni odbor upoznao se s rezultatima aktivnosti svojih radnih tijela, drugim planiranim aktivnostima i ishodom međunarodne revizije kvalitete zraka (koju su koordinirali poljski i nizozemski VRI) te revizije infrastrukture IKT‑a u javnom sektoru (latvijski VRI).

Domaćin sljedećeg sastanka Kontaktnog odbora, koji je predviđen za listopad 2020., bit će Europski revizorski sud.

Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.