Zakon EU-a o cookiejima
Ako želite posjetiti ovu stranicu, obavještavamo vas da će se pristupom sustavu, u skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EZ, aktivirati cookie. Ako se ne slažete, ne pristupajte ovoj stranici. Cookie se koristi za spremanje odabira jezika, ali neće zabilježiti vaše osobne podatke. Valjanost će mu isteći nakon godine dana.

Novosti

​Glavna je svrha proljetnog sastanka službenika za kontakt pripremiti sljedeći sastanak Kontaktnog odbora. Sastanak Kontaktnog odbora 2018. godine održat će se u Dubrovniku 11. i 12. listopada pod predsjedanjem Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske. Na svojem sastanku u Valletti na Malti održanom 10. i 11. svibnja 2018. službenici za kontakt razmotrili su najnovije razvojne promjene i aktivnosti za raspravu u Kontaktnom odboru. Nadalje, raspravljali su o glavnoj temi ovogodišnjeg sastanka Kontaktnog odbora, odnosno o odnosu i otvaranju vrhovnih revizijskih institucija prema građanima.

Službenici za kontakt mreže VRI-jeva zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU-u održali su sastanak 9. svibnja 2018. Raspravljali su o provedbi plana rada mreže, budućim aktivnostima, kao i o pitanjima u vezi s upravljanjem.

Dubrovnik , 11/10/2018
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.