Zakon EU-a o cookiejima
U skladu s Direktivom EU-a 2009/136/EC, obavještavamo vas da će se na vašem uređaju pohraniti cookie. Možete ga prihvatiti te će sustav zapamtiti vaše jezične postavke za buduće posjete internetskoj stranici (tijekom jedne godine) ili ga možete odbiti te će odabrane jezične postavke vrijediti samo tijekom ovog posjeta. Cookie će se koristiti samo za pohranu željenih jezičnih postavki, no neće sadržavati osobne podatke.

Novosti

​​Ovogodišnje izdanje zbirke revizija usmjereno je na izazove povezane s pandemijom bolesti COVID-19, koja je jedna od najozbiljnijih zdravstvenih kriza koju svijet pamti, s ozbiljnim posljedicama za društvo, gospodarstva i pojedince diljem svijeta. U toj se zbirci iznose informacije o učinku pandemije i odgovoru na nju na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini te se daje pregled relevantnih revizijskih aktivnosti koje su 2020. provele i objavile vrhovne revizijske institucije (VRI) EU-a.

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je višedimenzionalnu krizu koja se odrazila na gotovo sva područja javnog i privatnog života, od javnog zdravstva, gospodarskih aktivnosti, tržištu rada, obrazovanja do javnih financija. Učinak na EU i države članice bio je osjetan, štetan i izrazito neujednačen. Diljem EU-a, ali i na regionalnoj, a katkad i lokalnoj razini, postojale su velike razlike u vremenskom okviru izbijanja pandemije, njezinu razmjeru i naravi, kao i odgovoru na nju, što se odrazilo na javno zdravlje, gospodarske aktivnosti, tržište rada, obrazovanje i javne financije.

U većini područja koja su teško pogođena pandemijom EU ima samo ograničene ovlasti za djelovanje. Razlog djelomično leži u tome što javno zdravlje nije u isključivoj nadležnosti EU-a, ali djelomično i u nedovoljnoj pripremljenosti država članica ili početnoj nemogućnosti postizanja dogovora o zajedničkom odgovoru. Zbog tog nedostatka koordiniranog pristupa nacionalne i regionalne vlasti djelovale su samostalno pri uspostavi mjera za sprječavanje i suzbijanje širenja zaraze, nabavi opreme ili uspostavi paketa za oporavak i programa za očuvanje radnih mjesta, kako bi se ublažile društveno-gospodarske posljedice. Međutim, čini se da su EU i države članice nakon početnih poteškoća poboljšali svoju suradnju kako bi ublažili posljedice krize.

Vrhovne revizijske institucije EU-a, odnosno VRI-jevi država članica i Europski revizorski sud (Sud), odmah su reagirali na trenutačnu krizu i brzo su pokrenuli brojne revizijske aktivnosti i aktivnosti praćenja. Osim 48 revizija koje su dovršene 2020., trenutačno je u tijeku ili u planu za naredne mjesece još više od 200 drugih revizijskih aktivnosti koje će se dovršiti 2021. ili 2022. U ovoj zbirci revizija iznosi se sažetak 17 izvješća (od njih ukupno 48) objavljenih 2020. koji se odnose na pet prioritetnih područja: javno zdravstvo, digitalizacija, društveno-gospodarski odgovor, javne financije i rizici te opći odgovor na različitim razinama vlasti. U njoj se navode i rezultati revizija koje su provele vrhovne revizijske institucije Belgije, Cipra, Njemačke, Latvije, Litve, Nizozemske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Švedske i Suda.

Zbirka revizija koju je objavio Kontaktni odbor o odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19

22/07/2021
Ovom internetskom stranicom upravlja Europski revizorski sud.