Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

Bevezetés

​​​A legfőbb ellenőrző intézmények vezetői évente legalább egyszer megvitatják az együttműködés további javítását. Üléseiket az összekötő tisztviselők készítik elő, akiknek a feladatai közé tartozik a tagállamokban végzett számvevőszéki ellenőrzések tervezésének, az egyes ellenőrzési témákat vizsgáló munkacsoportok tevékenységeinek és a rendszeres általános információcserének az összehangolása is.

 

Kapcsolattartó Bizottság: Jelenlegi és jövőbeni ülések táblázata

​Az Európai Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetői és az Európai Számvevőszék 2007. december 3-4-én Helsinkiben tartották ülésüket

Az Európai Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőit és az Európai Számvevőszéket a Kapcsolattartó Bizottság éves ülésén, 2007. december 3-4-én Finnország számvevőszéke látta vendégül, az ülés elnöke pedig Tuomas Pöysti, a finn számvevőszék vezetője volt. Az ülésen aktív megfigyelőkként tagjelölt országok (Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Törökország) legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetői, az EUROSAI képzési bizottsága és a SIGMA képviselői is részt vettek.

 

Az ülés programjában szerepelt egy szeminárium az uniós források felelősségteljes kezelése során végzendő kockázatkezelésről. A szeminárium témái a következőek voltak: kockázatkezelés, elfogadható kockázati szint és integrált belsőkontroll-rendszer az uniós pénzeszközök kezelésében.

 

A szeminárium fő célja az volt, hogy folytassa a költségvetési rendelet reformja és az integrált belsőkontroll-rendszer létrehozásának keretében megkezdett vitát, valamint hogy megvitassa a tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményeinek az uniós pénzeszközök felelősségteljes kezelésének biztosításában és javításában betöltött szerepét.

 

Vendégelőadóként részt vett az ülésen Siim Kallas, az Európai Bizottság alelnöke, Herbert Bösch, a Költségvetés-ellenőrzési Bizottság elnöke, valamint Matti Ahde, a finn parlament Ellenőrzési Bizottságának elnöke.

 

A vendégelőadók előadásait néhány legfőbb ellenőrzési intézmény hozzászólása követte. Ezek az előadások a kockázatkezelésre vonatkozó tagállami tapasztalatokról szóltak, valamint a legfőbb ellenőrzési intézményeknek az elfogadható kockázati szint uniós környezetben való meghatározásában betöltött szerepéről.

 

A szeminárium kiemelte a legfőbb ellenőrzési intézményeknek az uniós költségvetéshez kapcsolódó kockázatok kezelésében betöltött fontos szerepét és a kockázati kategóriák, valamint az elfogadható kockázati szintek egységes értelmezésének szükségességét.

 

A résztvevők megvitatták továbbá az uniós források kezelésének egyes területeit lefedő munkacsoportok munkájának eredményeit. Ezek a területek a következők: strukturális alapok, a tagállami legfőbb ellenőrzési intézmények uniós pénzgazdálkodásról szóló jelentései, hozzáadottérték-adó, közbeszerzés, ellenőrzési standardok, az ellenőrzés színvonala és mezőgazdaság. Végül bemutatták a tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrzési intézményeit, az Európai Számvevőszéket és a SIGMA-t tömörítő együttműködési hálózat eredményeit.

 

A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.