Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

Bevezetés

​​​A legfőbb ellenőrző intézmények vezetői évente legalább egyszer megvitatják az együttműködés további javítását. Üléseiket az összekötő tisztviselők készítik elő, akiknek a feladatai közé tartozik a tagállamokban végzett számvevőszéki ellenőrzések tervezésének, az egyes ellenőrzési témákat vizsgáló munkacsoportok tevékenységeinek és a rendszeres általános információcserének az összehangolása is.

 

Kapcsolattartó Bizottság: Jelenlegi és jövőbeni ülések táblázata

A 27 uniós tagállam legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetői és az Európai Számvevőszék elnöke 2011. október 13–14-én Luxembourgban üléseztek

 

Az Európai Unió legfőbb ellenőrzési intézményeinek vezetőit és az Európai Számvevőszéket tömörítő Kapcsolattartó Bizottság 2011-es éves ülésére 2011. október 13–14‑én az Európai Számvevőszék székházában került sor. Az ülésen összesen több mint 80 szakember vett részt: jelen voltak az uniós számvevőszékek, az Európai Számvevőszék, továbbá négy tagjelölt ország (Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland és Törökország) számvevőszékének, valamint az EUROSAI és a SIGMA képviselői.

 

A találkozó középpontjában álló szeminárium témája az volt, hogy milyen új kihívásokkal szembesülnek az uniós számvevőszékek, illetve az Európai Számvevőszék az európai szemeszter és az uniós gazdasági kormányzás olyan új fejleményei hatására, mint a pénzügyi rendszerek és intézmények szabályozása és felügyelete, a pénzügyi szektornak nyújtott állami támogatások és az euróválság kezelési mechanizmusaira irányuló ellenőrzés.

 

A szemináriumot három olyan neves meghívott előadó vezette fel, akik saját területükön igen aktívan részt vettek a gazdasági válság megoldására irányuló uniós törekvésekben: Olli Rehn, a gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos; Vítor Constâncio, az Európai Központi Bank elnökhelyettese és Luc Frieden, Luxemburg pénzügyminisztere.

 

Az ezt követő megbeszélések során a Kapcsolattartó Bizottság elfogadott egy az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak, valamint az uniós tagállamok parlamentjeinek és kormányainak címzettnyilatkozatot. A Kapcsolattartó Bizottság emellett egyhatározatot is elfogadott, amelyben az eurózónához tartozó országok számvevőszékei arra szólítanak fel, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmust megfelelő külső ellenőrzésnek vessék alá.

A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.