Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

Kompendiumok

29/04/2020

Ellenőrzési kompendium: Közegészségügy


A Kompendium – mind tagállami, mind uniós szinten – háttérinformációkat nyújt a közegészségügyről, annak jogalapjáról, fő célkitűzéseiről és a hozzá kapcsolódó hatáskörökről. A kiadvány képet ad arról is, hogy az Unió és a tagállamok mely főbb kihívásokkal szembesülnek ezen a téren. A közegészségügy területének ellenőrzése összetett feladat. Az elmúlt években mégis nagy számban került sor ilyen témájú ellenőrzésekre: ez azt tükrözi, hogy az uniós polgárok nagy jelentőséget tulajdonítanak a témának.
28/06/2018

A Kapcsolattartó Bizottság ellenőrzési kompendiuma: Ifjúsági munkanélküliség és a fiatalok munkaerőpiaci integrációja


A Kapcsolattartó Bizottság ellenőrzési kompendiuma egy új típusú kiadvány, amely az ellenőrzéssel kapcsolatos üzenetek célzottabb közvetítését szolgálja mind a Bizottság partnerei, mind a szélesebb közönség felé. Az első kiadás az ifjúsági munkanélküliségnek és a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának aktuális témáját járja körül, és 14 kapcsolattartó bizottsági tagintézmény által 2013 és 2017 között készített ellenőrzési jelentésekre épül.
Az ifjúsági munkanélküliség témája kiemelt helyet foglal el a legtöbb uniós tagállam és az európai intézmények munkaprogramjában. 2016-ban több mint 4 millió volt azoknak az európai fiataloknak a száma, akik nem találtak munkát, és továbbra is sokakat fenyeget a tartós munkanélküliség. A Kapcsolattartó Bizottság tagjai nemzeti és nemzetek feletti szinten is az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem céljára felhasznált pénzügyi források eredményes felhasználására törekszenek.
A kompendium 24 uniós nyelven olvasható ezen a weboldalon.


A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.