Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
A 2009/136/EK irányelvvel összhangban tájékoztatjuk arról, hogy böngészésre használt eszközén cookie-t fogunk tárolni. Ha elfogadja, a rendszer meg fogja jegyezni az Ön által választott nyelvet, és ezt fogja használni a weboldalon tett későbbi (egy éven belüli) látogatásai során. Ha elutasítja a cookie tárolását, a kiválasztott nyelv csak a jelenlegi látogatás során lesz érvényes. A szóban forgó cookie csak a nyelvi beállítást tárolja, nem tartalmaz személyes adatot.

Kompendiumok

04/11/2021

Kapcsolattartó Bizottság: Ellenőrzési kompendium a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésekről


Az idei ellenőrzési kompendium azokat a kihívásokat tárgyalja, amelyek a világtörténelem egyik legrombolóbb hatású egészségügyi válságát kiváltó, a társadalomra, a gazdaságra és az egyénekre meghatározó hatást gyakorló Covid19-világjárvány kapcsán merülnek fel. Tájékoztatást nyújt a világjárvány nemzeti és nemzetek feletti hatásáról, illetve az ilyen szinten tett válaszlépésekről, valamint áttekintést nyújt 11 uniós legfőbb ellenőrző intézmény által 2020-ban végzett és közzétett vonatkozó ellenőrzésekről.
17/12/2020

Kapcsolattartó Bizottság: Ellenőrzési kompendium a kiberbiztonság témájában


Az idei ellenőrzési kompendium témája a kiberbiztonság, amely már a COVID-19 járvány megjelenése előtt is központi kérdés volt társadalmaink számára. A kompendium háttérinformációkkal szolgál a kiberbiztonságról, valamint bemutatja a főbb stratégiai kezdeményezéseket és a vonatkozó uniós jogalapokat. Emellett felvázolja az Unió és a tagállamok számára legfontosabb problémákat: ilyen például az, ha a személyes adatokkal való visszaélés miatt csorbulnak az uniós polgárok egyéni jogai, vagy ha az intézmények kibertámadások miatt nem vagy csak korlátozottan tudják biztosítani az alapvető közszolgáltatásokat. A kompendium 13 legfőbb ellenőrző intézmény munkájának eredményeire épül.
29/04/2020

Ellenőrzési kompendium: Közegészségügy


A Kompendium – mind tagállami, mind uniós szinten – háttérinformációkat nyújt a közegészségügyről, annak jogalapjáról, fő célkitűzéseiről és a hozzá kapcsolódó hatáskörökről. A kiadvány képet ad arról is, hogy az Unió és a tagállamok mely főbb kihívásokkal szembesülnek ezen a téren. A közegészségügy területének ellenőrzése összetett feladat. Az elmúlt években mégis nagy számban került sor ilyen témájú ellenőrzésekre: ez azt tükrözi, hogy az uniós polgárok nagy jelentőséget tulajdonítanak a témának.
28/06/2018

A Kapcsolattartó Bizottság ellenőrzési kompendiuma: Ifjúsági munkanélküliség és a fiatalok munkaerőpiaci integrációja


A Kapcsolattartó Bizottság ellenőrzési kompendiuma egy új típusú kiadvány, amely az ellenőrzéssel kapcsolatos üzenetek célzottabb közvetítését szolgálja mind a Bizottság partnerei, mind a szélesebb közönség felé. Az első kiadás az ifjúsági munkanélküliségnek és a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának aktuális témáját járja körül, és 14 kapcsolattartó bizottsági tagintézmény által 2013 és 2017 között készített ellenőrzési jelentésekre épül.
Az ifjúsági munkanélküliség témája kiemelt helyet foglal el a legtöbb uniós tagállam és az európai intézmények munkaprogramjában. 2016-ban több mint 4 millió volt azoknak az európai fiataloknak a száma, akik nem találtak munkát, és továbbra is sokakat fenyeget a tartós munkanélküliség. A Kapcsolattartó Bizottság tagjai nemzeti és nemzetek feletti szinten is az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem céljára felhasznált pénzügyi források eredményes felhasználására törekszenek.
A kompendium 24 uniós nyelven olvasható ezen a weboldalon.


A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.