Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
A 2009/136/EK irányelvvel összhangban tájékoztatjuk arról, hogy böngészésre használt eszközén cookie-t fogunk tárolni. Ha elfogadja, a rendszer meg fogja jegyezni az Ön által választott nyelvet, és ezt fogja használni a weboldalon tett későbbi (egy éven belüli) látogatásai során. Ha elutasítja a cookie tárolását, a kiválasztott nyelv csak a jelenlegi látogatás során lesz érvényes. A szóban forgó cookie csak a nyelvi beállítást tárolja, nem tartalmaz személyes adatot.

2014

Az Európai Számvevőszék és az uniós tagállamok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetőiből álló Kapcsolattartó Bizottság ülése, Luxembourg, 2014. október 15–17
A Kapcsolattartó Bizottság 2014-es éves ülését az Európai Számvevőszék elnökölte és látta vendégül Luxembourgban. Az ülésen aktív megfigyelőként részt vettek Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia és Törökország legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői, valamint az EUROSAI-titkárság és a SIGMA képviselői.
 
A Kapcsolattartó Bizottság ülésének fő témája a tagok közötti együttműködés javítása volt. A Kapcsolattartó Bizottság egyetértett azzal, hogy előnyös lehet további együttműködési lehetőségeket feltárni, és első lépésként létrehozott egy korai előrejelző mechanizmust arra, hogy figyelemmel kísérje az uniós fejleményeket, tájékoztassa ezekről tagszervezeteit és megfelelő fellépést javasoljon.
 
A legfőbb ellenőrző intézmények vezetői egyetértettek abban is, hogy a fokozott együttműködés terjedjen ki konkrét ellenőrzési tevékenységekre is, mert ez hozzájárulhat az uniós szakpolitikák, illetve az uniós és tagállami szintű intézkedések pénzügyi irányításának javításához. Hamarosan sor kerül ellenőrzési együttműködési javaslatok kidolgozására, elsősorban az Európa 2020 stratégia és a bankunió területén.
 
A tárgyalt témákról két meghívott előadó is kifejtette véleményét. Igor Šoltes, az Európai Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottságának alelnöke, a Számvevőszékkel való kapcsolattartásért felelős állandó előadó bemutatta az Európai Parlament 2014. február 4-i határozatát, különös tekintettel annak a tagállami legfőbb ellenőrző intézmények és az Európai Számvevőszék közötti együttműködésről szóló részére. Šoltes kedvezően értékelte, hogy a határozatban említett együttműködési kérdések közül már számos pontban jelentős előrelépés történt, habár az Európai Parlamenttel folytatott kommunikáció még javításra szorul. Joaquim Nunes de Almeida, az Európai Bizottság MARKT Főigazgatóságának közbeszerzési igazgatója azon az ülésszakon szólt hozzá a vitához, ahol a Számvevőszék bemutatta az Unió első antikorrupciós jelentéséről szóló véleményét.
 
A következő ülés – amelyet a Lett Állami Számvevőszék elnököl és lát vendégül 2015 júniusában – alkalmat fog adni a legfőbb ellenőrző intézmények vezetőinek, hogy figyelemmel kísérjék a Luxemburgban hozott döntések utóéletét.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.