Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

Hírek

 

A Kapcsolattartó Bizottság 2017. évi éves ülését az Európai Számvevőszék rendezte meg és elnökölte Luxembourgban. Az ülésen aktív megfigyelőként részt vettek tagjelölt és potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrző intézményeinek vezetői, valamint az EUROSAI-titkárság és a SIGMA képviselői.

 

Az ülés fő vitatémája az volt, hogy milyen szerepet játszhatnak a legfőbb ellenőrző intézmények az uniós polgárok bizalmának helyreállításában. E témaválasztás mögött az állt, hogy az állami költségvetésekre nehezedő nyomás egyre nagyobb kihívások elé állítja az Uniót és tagállamait, miközben gyengülni látszik a polgároknak a tagállami és uniós intézményekbe vetett bizalma. Ennek kapcsán a résztvevők áttekintették a legfőbb ellenőrző intézmények innovatív ellenőrzési termékeit és azt, hogy a nemzeti és szupranacionális kormányzati intézmények iránti bizalom kiépítéséhez mivel járulhat hozzá az érdekelt felekkel folytatott kommunikáció. A vitát Brigitte Christ asszony, a svájci Szövetségi Számvevőszék igazgatóhelyettese vezette.

 

A kerekasztalvitán három meghívott vendég is kifejtette nézeteit a témáról. Jean Arthuis, európai parlamenti képviselő és a Költségvetési Bizottság elnöke, uniós szemszögből vizsgálta a kérdéskört. Bertók János, a közszféra integritásának szakértője az OECD perspektívájából vázolta, hogyan segítheti a jobb kormányzás a bizalom visszaszerzését. Végül Anton Colella, az okleveles könyvvizsgálók skóciai intézetének igazgatója fejtette ki véleményét arról, hogy a könyvvizsgálói szakma a társadalom részére nyújtott értékközpontú szolgáltatás. Nézeteivel gazdagította a vitát Tytti Yli-Viikari (finn számvevőszék), Vítor Caldeira (portugál számvevőszék) és Alex Brenninkmeijer (Európai Számvevőszék) is. Kay Scheller (német számvevőszék), Arno Visser (holland számvevőszék) és Didier Migaud (francia számvevőszék) az érdekelt felekkel folytatott kommunikációról osztotta meg konkrét példákkal is alátámasztott véleményét.

 

Az ezt követő viták során a Kapcsolattartó Bizottság nyugtázta a munkacsoportjai és szakmai partnerei által végzett tevékenységeket, illetve tagszervezeteinek vonatkozó tevékenységét. Ide sorolhatóak azon párhuzamos ellenőrzések zárójelentései, amely ellenőrzések egyrészt a strukturális alapoknak az Európa 2020 stratégiához a foglalkoztatás, illetve az oktatás területén nyújtott hozzájárulását vizsgálták (a német, holland és máltai legfőbb ellenőrző intézmények vezetésével), másrészt a fenntartható államháztartást fenyegető kockázatokat (a svéd és finn legfőbb ellenőrző intézmények vezetésével).

 

A Kapcsolattartó Bizottság következő ülését 2018 októberében a Horvát Állami Számvevőszék fogja megrendezni és elnökölnl. 

 

gerhard-steger-video.PNG

 

Luxembourg , 20/11/2017
A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.