Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

Hírek

A közegészségügy kérdéseit Unió-szerte vizsgálják a számvevők: a munkájukat összegző dokumentumot az Európai Unió Legfőbb Ellenőrző Intézményeinek Kapcsolattartó Bizottsága nevében a mai napon tette közzé az Európai Számvevőszék. A Kapcsolattartó Bizottság második ellenőrzési kompendiumának összeállításában összesen 24 legfőbb ellenőrző intézmény működött közre.

Mivel a közegészségügy elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, az egészségügyi rendszerek jelentős mértékben eltérnek egymástól. Az Unió főként a tagállami fellépések kiegészítése és koordinálása révén támogatja a nemzeti szintű törekvéseket. Az elmúlt néhány évtizedben a tagállami egészségügyi rendszereknek számos olyan kihívással kellett szembesülniük, mint például az egyre emelkedő költségek, a népesség elöregedése, illetve a betegek és egészségügyi szakemberek növekvő mobilitása.

„A közegészségügy terén össze kell hangolni az Unió és a tagállamok törekvéseit, és kétségtelen, hogy ez a téma az elkövetkező nemzedékek politikai napirendjén is kiemelkedő helyet foglal majd el – nyilatkozta Klaus-Heiner Lehne, az Európai Számvevőszék elnöke. – Ezért rendkívül fontos felhívni a figyelmet a közelmúltban az Unióban végzett ellenőrzések eredményeire”. 

A Kompendium – mind tagállami, mind uniós szinten – háttérinformációkat nyújt a közegészségügyről, annak jogalapjáról, fő célkitűzéseiről és a hozzá kapcsolódó hatáskörökről. A kiadvány képet ad arról is, hogy az Unió és a tagállamok mely főbb kihívásokkal szembesülnek  ezen a téren. A közegészségügy területének ellenőrzése összetett feladat. Az elmúlt években mégis nagy számban került sor ilyen témájú ellenőrzésekre: ez azt tükrözi, hogy az uniós polgárok nagy jelentőséget tulajdonítanak a témának.

A Kompendium a Számvevőszék és a következő 23 tagállam legfőbb ellenőrző intézményei által végzett közelmúltbeli ellenőrzések eredményein alapul: Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. Az ellenőrzések a teljesítménnyel kapcsolatos kérdések fontos vetületeivel foglalkoztak, és a közegészségüggyel kapcsolatos olyan kérdéseket vizsgáltak meg, mint például a megelőzés és védelem, az egészségügyi szolgáltatások
minősége és az azokhoz való hozzáférés, az új technológiák és az elektronikus egészségügy használata, valamint a közegészségügyi szolgáltatások költségvetési fenntarthatósága.04/01/2020
A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.