Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
A 2009/136/EK irányelvvel összhangban tájékoztatjuk arról, hogy böngészésre használt eszközén cookie-t fogunk tárolni. Ha elfogadja, a rendszer meg fogja jegyezni az Ön által választott nyelvet, és ezt fogja használni a weboldalon tett későbbi (egy éven belüli) látogatásai során. Ha elutasítja a cookie tárolását, a kiválasztott nyelv csak a jelenlegi látogatás során lesz érvényes. A szóban forgó cookie csak a nyelvi beállítást tárolja, nem tartalmaz személyes adatot.

Hírek

Az idei ellenőrzési kompendium azokat a kihívásokat tárgyalja, amelyek a világtörténelem egyik legrombolóbb hatású egészségügyi válságát kiváltó, a társadalomra, a gazdaságra és az egyénekre meghatározó hatást gyakorló Covid19-világjárvány kapcsán merülnek fel. A kompendium tájékoztatást nyújt a világjárvány nemzeti és nemzetek feletti hatásáról, illetve az ilyen szinten tett válaszlépésekről, valamint áttekintést nyújt az uniós országok legfőbb ellenőrző intézményei által 2020-ban végzett és közzétett vonatkozó ellenőrzésekről.

A Covid19-világjárvány okozta többdimenziós válság a köz- és a magánélet szinte minden területét érintette, legyen szó a közegészségügyről, a gazdasági tevékenységről, a munkavégzésről, az oktatásról vagy az államháztartásról. Az Uniót és tagállamait erős és romboló, de igen változó mértékű hatás érte. A hatás jelentkezésének időbelisége, mértéke és konkrét jellege, illetve az erre adott válaszok Unió-szerte, de regionális, sőt akár helyi szinten is meglehetősen változatos képet mutattak a közegészségügy, a gazdasági tevékenység, a munkavégzés, az oktatás és az államháztartás terén.

A világjárvány által súlyosan érintett területek zömében csak korlátozott uniós fellépésre nyílik lehetőség. Ez egyrészt abból következik, hogy a közegészségügy terén az Unió nem bír kizárólagos hatáskörrel, másrészt abból, hogy a tagállamok nem voltak felkészülve egy közös válaszlépés megtételére, és a kezdeti egyetértés is hiányzott arra nézve. Összehangolt megközelítés hiányában a nemzeti és regionális kormányzatok egymástól függetlenül jártak el a megelőző és megfékező intézkedések bevezetése, a felszerelések beszerzése vagy a társadalmi-gazdasági következmények enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomagok és munkahelymegtartási rendszerek bevezetése során. A nehéz kezdetet követően azonban az Unió és a tagállamok között egyértelműen javult a válság hatásainak enyhítését célzó együttműködés.

Az uniós legfőbb ellenőrző intézmények, vagyis a tagállami számvevőszékek és az Európai Számvevőszék gyorsan reagáltak a jelenlegi válságra, és gyorsan megkezdték vonatkozó ellenőrzési és nyomonkövetési tevékenységeiket. A 2020-ban befejezett 48 ellenőrzésen túl további 200 ellenőrzési tevékenység van folyamatban vagy tervbe véve, és ezek 2021-ben vagy 2022-ben fejeződnek be. A kompendium a 2020-ban közzétett összesen 48 jelentésből 17-nek az összefoglalását tartalmazza, amelyek erre az öt kiemelt területre terjednek ki: a közegészségügy, a digitalizáció, a társadalmi-gazdasági válaszintézkedések, az államháztartás és az azt érintő kockázatok, valamint a különböző kormányzati szintek általános válaszlépései. A kompendium Belgium, Ciprus, Hollandia, Lettország, Litvánia, Németország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia legfőbb ellenőrző intézményei, illetve a Számvevőszék által végzett ellenőrzések eredményeire támaszkodik.

Kapcsolattartó Bizottság: Ellenőrzési kompendium a Covid19-világjárványra adott válaszintézkedésekről

22/07/2021
A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.