Adatvédelmi uniós irányelv a cookie-król
Ha el szeretne látogatni erre az oldalra, akkor a 2009/136/EK uniós irányelvvel összhangban tájékoztatjuk, hogy a rendszerbe való belépésekor cookie aktiválódik. Ha ezt nem fogadja el, akkor ne lépjen be az oldalra. Az aktivált cookie megjegyzi, hogy melyik nyelvet kívánja használni, személyes adatokat azonban nem tárol. A cookie élettartama egy év.

A nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok alapján, azok uniós környezethez való igazításával közös ellenőrzési standardokat és összevethető ellenőrzési kritériumokat kidolgozó munkacsoport

A Kapcsolattartó Bizottság 2006-ban hozta létre a közös ellenőrzési standardokkal foglalkozó munkacsoportot arra a konkrét feladatra, hogy az „uniós környezetre alkalmazható nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok alapján közös ellenőrzési standardokat és összevethető ellenőrzési kritériumokat fejlesszen ki”.
 
A munkacsoport elsősorban azt tűzte ki céljául, hogy támogassa a legfőbb ellenőrző intézményeket a nemzetközi ellenőrzési standardok mélyrehatóbb értelmezésében és jobb alkalmazásában, különös tekintettel a meghatározott uniós sajátosságokra. A munkacsoport teljes mértékben figyelembe vette az INTOSAI által az ISSAI nemzetközi standardok kidolgozására létrehozott szakmai standardalkotó bizottságban és annak albizottságaiban folyó munkát, és a legrelevánsabb közös ellenőrzési standardokra alapozta munkáját. Olyan szakmai fórumként működött, ahol összegyűjtik, bemutatják és összeállítják az ellenőrzések eredményeit és tapasztalatait, illetve az esettanulmányokat.
 
Mindennek eredményeként a munkacsoport tájékoztató anyagokat készített arról, hogyan ellenőriznek a legfőbb ellenőrző intézmények uniós alapokat, illetve szakpolitikákat az INTOSAI standardok keretein belül. Egy-egy ilyen dokumentum – mindegyik külön bevezetővel – térképezi fel az egyes intézmények megbízatását és ellenőrzési tevékenységeit, illetve mutatja be a szabályszerűségi, valamint a teljesítményellenőrzést.
 
Ez a kezdeményezés is tovább erősítette a legfőbb ellenőrző intézmények együttműködését az ellenőrzés terén, valamint az uniós pénzalapok elszámoltathatóságának javításában, mind nemzeti, mind közösségi szinten, s egyúttal gyakorlati példákkal szolgált az uniós országok legfőbb ellenőrző intézményei számára a nemzetközi ellenőrzési standardok uniós kereteken belüli értelmezése és alkalmazása terén. A Kapcsolattartó Bizottság úgy határozott, hogy 2010 októberével megszünteti a munkacsoportot.
 
További információk:
 
Christophe Perron, Európai Számvevőszék (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Kapcsolódó jelentések:
 
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


A weblapot az Európai Számvevőszék szerkeszti.