ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Žemės ūkio ekspertų tinklas

 

Po 2004 m. BŽŪP reformos dėl neužtikrintumo, kaip ši nauja politika galėtų būti įgyvendinta, ir dėl susijusių sunkumų buvo būtina atlikti taikomų audito metodų peržiūrą. Esant šioms aplinkybėms Ryšių palaikymo komitetas neformaliai pritarė tam, kad būtų sukurtas informacinis tinklas, sujungiantis visus tiesiogiai su šia tema susijusius subjektus. Tinklo tikslas – nacionalinių AAI ir Europos Audito Rūmų keitimasis informacija, sudarant galimybę dalyviams geriau suvokti naujos politikos ir taikytinų audito metodų esmę.
 
2006 m. tinklo dalyviai surengė seminarą. 2010 m. atliktoje apklausoje tinklo dalyviai pageidavo tinklą palaikyti ir plėtoti. Atsižvelgiant į tai, 2010 m. spalio mėn. Prahoje buvo surengti bendri Ryšių palaikymo komiteto ir EUROSAI mokymai.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Michal Machowski, Europos Audito Rūmai (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.