ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Įvadas

​​​​​​​AAI vadovai susirenka bent kartą per metus, kad nutartų, kaip toliau gerinti bendradarbiavimą. Jų posėdžius rengia ryšių palaikymo pareigūnai, kurių užduotys, be kita ko, apima Europos Audito Rūmų auditų planavimo koordinavimą valstybėse narėse, darbo grupių veiklos konkrečiomis audito temomis koordinavimą ir reguliarius bendro pobūdžio informacijos mainus.

 

Ryšių palaikymo komitetas: Neseniai įvykusių ir būsimų posėdžių lentelė

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estorilas, Portugalija
2011 Europos Audito Rūmai
2010 Europos Audito Rūmai (pirmininkaujant Prancūzijai)
2009 Budapeštas, Vengrija
2008 Europos Audito Rūmai
2007 Helsinkis, Suomija
2006 Varšuva, Lenkija
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.