No

Įvadas

COVID-19 pandemija sukėlė vieną didžiausių sveikatos krizių visame pasaulyje ir iki šiol daro didžiulį poveikį visuomenei, ekonomikai ir pavieniams asmenims. Tai, kas prasidėjo kaip sveikatos krizė, greitai virto socialine ir ekonomine krize, kurią paskatino pastangos suvaldyti viruso plitimą ir gelbėti gyvybes ir kuri paveikė beveik visas viešojo ir privataus gyvenimo sritis.

Poveikis ir atsakas

Pandemija padarė didžiulį ir labai trikdantį poveikį visai ES ir atskiroms jos valstybėms narėms. Tačiau jos raida buvo asimetriška, o laikotarpiai visoje ES labai skyrėsi. COVID 19 kelia grėsmę ES piliečių gyvenimui ir, be kita ko, padidino naštą valstybių narių visuomenės sveikatos sistemoms. Be to, ekonomika netikėtai ėmė smukti.

Daugumoje pandemijos smarkiai paveiktų sričių ES turi nedaug kompetencijos veikti. Taip iš dalies yra dėl to, kad visuomenės sveikata yra visų pirma nacionalinio suverenumo klausimas, ir iš dalies dėl to, kad valstybės narės nebuvo iš anksto parengusios bendro atsako arba dėl jo nesusitarė. Nesant tokio koordinuoto požiūrio, vyriausybės neretai savarankiškai įgyvendino prevencijos ir izoliavimo priemones, pirko įrangą arba rengė ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinius ir darbo vietų išlaikymo sistemas, kad sušvelnintų socialinius ir ekonominius padarinius.

Vis dėlto panašu, kad po sunkios pradžios ES ir valstybės narės pagerino bendradarbiavimą, siekdamos sušvelninti krizės sukeltus socialinius ir ekonominius padarinius. Sukūrusios ekonomikos gaivinimo priemonę „NextGenerationEU“, jos ne tik parodė didelį solidarumą, bet ir žengė iki šiol nepramintu taku, kad įveiktų ilgalaikius pandemijos iššūkius. COVID-19 neabejotinai turės ilgalaikį poveikį mūsų gyvenimo ir darbo būdui, įskaitant didesnio ir geresnio bendradarbiavimo poreikį, nes virusai neapsiriboja nacionalinėmis sienomis.

ES AAI atsakas

Krizė, be kita ko, labai paveikė aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) darbą visame pasaulyje ir Ry​šių komiteto narės AAI ne išimtis. Jos greitai reagavo į didėjančią krizę ir nusprendė skirti daug išteklių – tiek nedelsiant, tiek per ateinančius metus – atsakui į COVID-19 įvertinti ir audituoti. 2020 ir 2021 m. jos paskelbė per 150 ataskaitų. Daugiau kaip 200 kitų auditų vis dar atliekama arba planuojama atlikti ir jie turėtų būti užbaigti 2022 arba 2023 m.

 

2021 m. liepos mėn. Ryšių komitetas paskelbė Audito kompendiumą dėl atsako į COVID-19. Jame aprašomas pandemijos poveikis ir apžvelgiamos įvairios atsako priemonės, kurių imtasi, taip pat pateikiamos 17 atitinkamų ataskaitų, kurias 2020 m. paskelbė Belgijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos, Vokietijos ir Europos Audito Rūmų AAI, santraukos.

Daugiau informacijos

Norėdami gauti daugiau nuolat atnaujinamos informacijos, apsilankykite šiose interneto svetainėse: