ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Audito kokybės ekspertų grupė

 
2002 m. gruodžio mėn. Vidurio ir Rytų Europos šalių, Kipro, Maltos, Turkijos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų pirmininkai sutarė, kad būtų tikslinga išnagrinėti galimybę parengti visapusiškas ir išsamias kokybės audito gaires, kurios būtų pateiktos suinteresuotosioms šalims – tarp jų ir Ryšių palaikymo komitetui – aptarti. Ekspertų grupės buvo paprašyta šias gaires parengti pasinaudojant visų suinteresuotųjų AAI ir SIGMA teikiama pagalba.
 
2004 m. ekspertų grupė baigė rengti šias gaires ir pateikė jas Vidurio ir Rytų Europos šalių, Kipro, Maltos, Turkijos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų pirmininkams bei Ryšių palaikymo komitetui.
 
Be to, ekspertų grupė sukūrė elektroninę audito kokybės duomenų bazę, kuria galima pasinaudoti AAI vidiniame tinkle (CIRCA) ir kurią bent kas šešis mėnesius atnaujina buvę ekspertų grupės nariai. Ekspertų grupė savo įgaliojimus baigė vykdyti 2007 m.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Brian Vella, Maltos nacionalinė audito tarnyba (brian.vella@gov.mt)
 
Jacek Mazur, Lenkijos aukščiausioji audito tarnyba (jacek.mazur@nik.gov.pl)
 

Susijusios ataskaitos: 
12/10/2009

Guidelines on Audit Quality


The purpose of these Guidelines on Audit Quality is to assist Supreme Audit Institutions in ensuring the high quality of their work and the resulting products. The Guidelines contain four sections: 1. Background, key definitions, types of SAIs and audits to which the guidelines apply; 2. Quality control as the “hot review” of the audit process; 3. The characteristics of post-audit quality assurance; 4. Institutional measures to enhance quality, especially management of human resources, institutional risks and external relations. The annexes provide other information considered as potentially useful.


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.