ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

2018

Europos Sąjungos valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdis
Dubrovnikas, 2018 m. spalio 11–12 d.

logo HR CC-final3.png
 
 
2018 m. spalio 11–12 d. Dubrovnike metinį Ryšių palaikymo komiteto posėdį surengė ir jam pirmininkavo Kroatijos Respublikos valstybinė audito tarnyba. Be valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) ir Europos Audito Rūmų delegacijų, posėdyje aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo šalių kandidačių AAI vadovai ir SIGMA atstovai.​
 
Posėdį pradėjo Kroatijos Respublikos generalinis auditorius Ivanas Klešićius ir Kroatijos parlamento narė ir jo Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkė Grozdana Perić.
 
Pirmoji posėdžio diena buvo skirta seminarui „Sąveika su piliečiais. AAI veiklos pradžia“. Atsižvelgiant į dabartinius pokyčius nacionaliniu ir viršnacionaliniu lygmeniu (kaip antai „Brexit'ą“, migraciją, saugumą ir klimato kaitą), pagrindinė seminaro tema sudarė sąlygas nagrinėti labai įvairias temas ir suteikė galimybę aptarti svarbius uždavinius ir galimybes AAI padidinti jų efektyvumą.
 
Seminarą pradėjo Europos Parlamento narys Ivica Tolićius, SIGMOS direktorė Karen Hill ir programos „Europa piliečiams“ direktorė Laetitia Veriter. I. Tolićius pristatė Europos Sąjungos padėtį, o K. Hill aptarė SIGMOS perspektyvas, susijusias su piliečių sąveika ir patirtimi šioje srityje.  L. Veriter pakartojo, kad reikia ištirti galimus piliečių įtraukimo į viešąjį auditą būdus.
 
Toliau vykusios podiumo diskusijos tarp Maltos generalinio auditoriaus Charles'io Deguaros, Vokietijos AAI pirmininko Kay'o Schellerio ir Europos Audito Rūmų pirmininko Klaus-Heiner Lehne'ės atskleidė teigiamų patirčių ir apribojimų, susijusių su AAI sąveika su piliečiais. Dalyviai sutarė, kad AAI, siekdamos išnaudoti visą sąveikos su piliečiais potencialą, turėtų daugiau investuoti į ryšių užmezgimą.
 
Antroji posėdžio diena buvo skirta ataskaitų apie tebevykstančią ir neseniai užbaigtą Ryšių palaikymo komiteto veiklą teikimui bei su ES susijusiems auditams, kuriuos atliko Vokietijos, Čekijos, Italijos ir Lenkijos AAI.
 
Posėdžio pabaigoje pirmininkavimas Ryšių palaikymo komitetui buvo perduotas Lenkijos AAI, kuri surengs 2019 m. Ryšių palaikymo komiteto posėdį Varšuvoje, pirmininkui.
 
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.