ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Fiskalinės politikos audito tinklas

​ 

Fiskalinės politikos audito tinklas buvo sukurtas 2008 m. remiantis Suomijos ir Švedijos AAI pateiktu pasiūlymu dėl bendros veiklos vykdymo.
 
Tinklo tikslas – gerinti nacionalinės fiskalinės politikos audito atlikimo metodikas ir praktiką naudojantis geriausia patirtimi ir keičiantis informacija tarp šioje srityje aktyviai dalyvaujančių AAI. Specialistų tinklo sukūrimas ir informacijos keitimasis su šia sritimi besidominčiomis AAI yra laikomi ypač svarbiais.
 
Tinklo veikla apima (geriausios patirties, duomenų rinkimo) lyginamąją analizę, informacijos mainus bei praktinių pasitarimų ir seminarų organizavimą siekiant platinti turimą informaciją apie temas, susijusias su fiskalinės politikos auditu. 
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Matti Okko, Suomijos nacionalinė audito tarnyba,
​ ​​

Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.