ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Lisabonos strategijos / strategijos „Europa 2020“ audito tinklas

 
Šis tinklas buvo sukurtas 2008 m. kaip pagrindas, padedantis AAI vertinti Lisabonos strategijos/strategijos „Europa 2020“ priemones tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu ir koordinuoti šioje srityje dedamas pastangas.
 
Tinklas padeda auditoriams pasidalyti patirtimi ir informacija apie AAI patvirtintas strategijas, geriausią patirtį, taikomus audito metodus ir priemones. Tinklo dalyviai daugiausia bendradarbiauja internetu, tačiau gali būti organizuojami ir specializuoti praktiniai seminarai.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
  
Ana Furtado, Portugalijos audito rūmai
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.