ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Nacionalinių AAI ataskaitų dėl ES finansų valdymo tinklas (buvusi darbo grupė)

 
Tinklas veikia kaip informacijos apie ES finansų valdymą mainų ir bendradarbiavimo tarp ES AAI skatinimo pagrindas. Jis stengiasi padėti toms AAI, kurios rengia bendrąsias ES ataskaitas dėl ES finansų valdymo. Pripažindamas nacionalinių AAI skirtumus, šis tinklas skatina bendradarbiavimą šioje srityje ir audito metodų koordinavimą bei sudaro palankias sąlygas diskusijoms, kaip gali būti iš esmės patobulintas ES ataskaitų teikimas ir jų turinys, siekiant prisidėti prie jose pateikiamų bendrųjų elementų plėtojimo (tokiu būdu suteikiant galimybę palyginti skirtingų šalių duomenis).
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Jan van den Bos, Nyderlandų audito rūmai (jmm.vandenbos@rekenkamer.nl)
 

Susijusios ataskaitos:
12/10/2009

Producing National SAI Report on EU Financial Management


In this paper the WG gives national SAIs some practical information and guidance as to how they might structure and produce their own national report on EU financial management.


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.