ES slapukų įstatymas
Jei norite apsilankyti šioje svetainėje, informuojame Jus, kad remiantis ES direktyva 2009/136/EB jungiantis prie sistemos bus aktyvuotas slapukas. Jei su tuo nesutinkate, nesilankykite šioje svetainėje. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi. Jis baigs galioti po vienų metų.

Naujienos

Pagrindinis pavasarį rengiamo ryšių palaikymo pareigūnų posėdžio tikslas – pasirengti kitam Ryšių palaikymo komiteto posėdžiui. 2018 m. Ryšių palaikymo komiteto posėdis bus surengtas Dubrovnike spalio 11–12 d., o jam pirmininkaus Kroatijos aukščiausioji audito institucija. 2018 m. gegužės 10–11 d. Valetoje (Malta) surengto posėdžio metu ryšių palaikymo pareigūnai apžvelgė pastarojo meto Ryšių palaikymo komiteto veiklos pokyčius ir apsvarstytinas veiklos sritis. Be to, ryšių palaikymo pareigūnai aptarė pagrindinę šių metų Ryšių palaikymo komiteto posėdžio temą – „Sąveiką su ES piliečiais – AAI veiklos pradžią“.

ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI tinklo ryšių palaikymo pareigūnai susitiko 2018 m. gegužės 9 d. Jie aptarė Tinklo darbo plano įgyvendinimą, būsimą veiklą bei su valdymu susijusius klausimus.

Dubrovnik , 11/10/2018
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.