ES slapukų įstatymas
Jei norite apsilankyti šioje svetainėje, informuojame Jus, kad remiantis ES direktyva 2009/136/EB jungiantis prie sistemos bus aktyvuotas slapukas. Jei su tuo nesutinkate, nesilankykite šioje svetainėje. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi. Jis baigs galioti po vienų metų.

Naujienos

​ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) Ryšių palaikymo komiteto leidžiami audito kompendiumai – tai leidiniai, kuriais siekiama pagerinti informacijos apie atitinkamą audito darbą perdavimą komiteto suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei.

Šių metų kompendiumas skirtas kibernetiniam saugumui, kuris mūsų visuomenei jau buvo itin svarbus dar iki COVID-19 protrūkio. Jame pateikiama bendra informacija apie kibernetinį saugumą, pagrindines strategines iniciatyvas ir atitinkamus teisinius pagrindus ES. Jame taip pat nurodomi pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria ES ir jos valstybės narės, pavyzdžiui, grėsmės atskirų ES piliečių teisėms dėl netinkamo asmens duomenų naudojimo, rizika institucijoms, kad dėl kibernetinių išpuolių jos nepajėgs teikti esminių viešųjų paslaugų arba jų veikla bus apribota.

Kompendiumas parengtas remiantis 13 AAI atliktų auditų rezultatais.

Ypatingos svarbos informacinių sistemų ir skaitmeninės infrastruktūros apsauga nuo kibernetinių išpuolių tapo vis didesniu strateginiu ES ir jos valstybių narių uždaviniu. Kyla klausimas jau nebe dėl to, ar įvyks kibernetiniai išpuoliai, o kaip ir kada jie įvyks. Tai aktualu mums visiems: asmenims, įmonėms ir valdžios institucijoms.

Todėl ES AAI ir Europos Audito Rūmai savo audito darbą sutelkė į kibernetinį saugumą, ypatingą dėmesį skirdami duomenų apsaugai, sistemų parengčiai kibernetiniams išpuoliams ir pagrindinių komunalinių paslaugų sistemų apsaugai. Tai yra daroma atsižvelgiant į ES siekį sukurti saugiausią skaitmeninę aplinką pasaulyje.

Audito kompendiumas dėl kibernetinio saugumo 

17/12/2020
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.