ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Darbo grupė Ryšių palaikymo komiteto bendradarbiavimo sistemai įvertinti

Ši darbo grupė įsteigta 2015 m. siekiant peržiūrėti ir įvertinti Ryšių palaikymo komiteto bendradarbiavimo privalumus ir trūkumus. Dirbdama šį darbą darbo grupė įvertins, kokios yra pagrindinės užduotys, siekiant padaryti Ryšių palaikymo komiteto bendradarbiavimą veiksmingesnį, ir pateiks pasiūlymus, kaip šias užduotis įvykdyti ir kaip nustatyti tolesnius veiksmus.
 
Išsamesnės informacijos teiraukitės: liaison.officer@eca.europa.eu.​
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.