ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Kovos su pažeidimais ir sukčiavimu ir jų prevencijos darbo grupė

 
 
Kovos su pažeidimais ir sukčiavimu ir jų prevencijos darbo grupė buvo įsteigta 2015 m. sausio 19 d. Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų ir Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto posėdyje Rygoje (Latvija), siekiant stiprinti aukščiausiųjų audito institucijų bendradarbiavimą kovos su pažeidimais ir sukčiavimu ir jų prevencijos srityje tam, kad būtų apsaugotos Europos Sąjungos pajamos, visų pirma vykdant šiuos konkrečius tikslus:
 
  • orientuotis į svarbiausias kovos su pažeidimais ir sukčiavimu sritis skatinant suderintą stebėjimą įvairiose valstybėse narėse ir rengiant Sąjungos teisės aktų pasiūlymus;
  • pagerinti bendradarbiavimą su OLAF, visų pirma panaudojant jos duomenų bazę pažeidimų ir sukčiavimo stebėjimui, siekiant įsteigti nacionalines duomenų bazes;
  • suderinti Europos aukščiausiųjų audito institucijų kovos su pažeidimais ir sukčiavimu ir jų prevencijos veiksmus;
  • sustiprinti „kontrolės grandinę“;
  • pagerinti nacionalinių ir europinių išteklių susigrąžinimo procedūras;
  • parengti pasiūlymus dėl galiojančių ES teisinių normų gerinimo.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it) 
Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.