ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Viešojo audito nepakankamumo darbo grupė

 
Derėtų tinkamai įvertinti dabartinės finansinės ir ekonominės krizės poveikį euro zonai priklausančioms ir jai nepriklausančioms šalims, be kita ko nustatant AAI vaidmenį, susijusį su (naujų) ES rengiamų susitarimų, priemonių ir instrumentų krizei įveikti auditu. Ryšių palaikymo komitetas atsižvelgė į  Nyderlandų AAI pasiūlymą ir 2011 m. spalio 13 ir 14 d. įvykusio posėdžio metu nusprendė suburti viešojo audito nepakankamumo darbo grupę (Ryšių palaikymo komiteto rezoliucija Nr. CC-R-2011-05).
 
Darbo grupei buvo pavesta atlikti bandomąjį tyrimą, kurio metu finansinės priežiūros institucijoms (FPI) turėjo būti pateikti prašymai teikti informaciją siekiant nustatyti galimą viešojo audito nepakankamumą, susijusį su AAI įgaliojimų aprėptimi ir informacijos prieigos teisėmis. Ryšių palaikymo komitetas paprašė, kad darbo grupė praneštų apie bandomojo tyrimo rezultatus kitame jo posėdyje 2012 m.
 
Šios darbo grupės veiklą koordinavo Nyderlandų AAI. Bandomąjį tyrimą atliko 13 nacionalinių AAI ir Europos Audito Rūmai. 2012 m. spalio mėn. Ryšių palaikymo komitetas pristatė ir patvirtino galutinę ataskaitą ir rezoliuciją (Ryšių palaikymo komiteto rezoliucija Nr. CC-R-2012-03).
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Peter van Roozendaal, Nyderlandų audito rūmai (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Susijusios ataskaitos:
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.