ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Viešųjų pirkimų darbo grupė / Viešųjų pirkimų atnaujinimo darbo grupė

2004 m. Ryšių palaikymo komitetas įsteigė darbo grupę, kuriai buvo pavesta sukurti ir administruoti interneto svetainę, skirtą viešųjų pirkimų auditui.
 
Viešųjų pirkimų darbo grupės pateikti rezultatai yra šie:
  • atliekant finansinį viešųjų pirkimų auditą naudojami patikros lapai,
  • su ES viešųjų pirkimų taisyklėmis ir atitinkamais Europos Teisingumo Teismo sprendimais susijęs vadovas,
  • pagrindiniai klausimai, parengti kaip gairės auditoriams, vertinantiems viešųjų pirkimų funkcijos vykdymą viešojo sektoriaus įstaigose,
  • AAI paskelbtų svarbių ataskaitų santraukos.
 
Viešųjų pirkimų darbo grupė savo įgaliojimus įvykdė 2008 m. Ją išformavus, 2008 m. įvykusiame Ryšių palaikymo komiteto posėdyje viešųjų pirkimų atnaujinimo darbo grupei buvo suteikti įgaliojimai atnaujinti ankstesnės darbo grupės pateiktus rezultatus ir duomenis. Atnaujinimo darbo grupė savo įgaliojimus įvykdė 2010 m. Su atnaujintais rezultatais ir duomenimis gali susipažinti visuomenė.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
Franz Wascotte (bendrapirmininkis), Belgijos audito rūmai (eu@ccrek.be)
 
Nataša Skrt Kos (bendrapirmininkė), Slovėnijos Respublikos audito rūmai (natasa.skrt-kos@rs-rs.si)
 

Susijusios ataskaitos:
 
18/07/2012

Checklists for Financial and Compliance Audit of Public Procurement


The Working Group drafted a common checklist, to be used when auditing public procurement processes and meant to be relevant and applicable for audits within different frameworks and with different objectives, requirements and procedures. The checklist begins with an analysis of the procurement function, and is organised according to the main stages of the procurement process, such as pre-tender stage, choice of procurement procedure, publicity and notifications used, identification of potential bidders, evaluation of tenders and award procedure. Specific attention is given to additional works and supplies as a frequent form of direct contracting. In addition, the checklists take fraud and corruption risks into consideration.
18/07/2012

EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC - Guideline for Auditors


The Working Group submitted a comprehensive Guideline for Auditors on EU Public Sector Procurement Directive 2004/18/EC.


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.