ES slapukų įstatymas
Remdamiesi ES direktyva 2009/136/EB, informuojame jus, kad jūsų kompiuteryje bus patalpintas slapukas. Jūs galite sutikti, kad jis būtų patalpintas, tuomet sistema prisimins jūsų pasirinktas kalbas jums lankantis svetainėje ateityje (šie parametrai bus saugomi vienerius metus) arba galite su tuo nesutikti, tokiu atveju jūsų pasirinkta kalba bus išsaugota tik šio apsilankymo svetainėje metu. Šis slapukas bus naudojamas išsaugoti tik jūsų pasirinktą kalbą, o kiti asmeniniai duomenys nebus išsaugomi.

Bendrijų finansinių interesų apsaugos darbo grupė

 
Bendrijų finansinių interesų apsaugos darbo grupė buvo įsteigta 2001 m. siekiant:
  • nustatyti kiekvienoje valstybėje narėje taikomą teisinę sistemą siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus, bei šiam tikslui įsteigtos institucijos struktūrą ir įgaliojimus;
  • išnagrinėti nacionalinių ir (arba) centrinių/regioninių AAI įgaliojimus, kompetencijos sritį ir vykdomą konkrečią veiklą siekiant apsaugoti Bendrijų finansinius interesus.
 
Darbo grupė, pateikusi savo galutinę ataskaitą dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, kurią patvirtino Ryšių palaikymo komitetas, savo įgaliojimus baigė vykdyti 2003 m.
 
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:
 
 

Susijusios ataskaitos: 
12/10/2009

Final Report of Working Group on the Protection of the Communities' Financial Interests


The Working Group’s report establishes a clear framework of Member States’ and SAIs’ competencies in the protection of the Communities’ financial interests for the purpose of considering further areas in which the work of the SAIs might be coordinated or be taken forward at national level. The Report contains four sections: i. General approach on the role of a SAI for the protection of the Communities` Financial Interests; ii. External audit as instrument of prevention and detection of fraud, corruption and money laundering; iii. Role of SAIs empowered by judicial function; iv. The role of SAIs in prevention of irregularities and promotion of good administrative practices in this area.


Šią svetainę administruoja Europos Audito Rūmai.