ES tiesību akts par sīkdatnēm
Ja vēlaties apmeklēt šo vietni, saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka sistēmai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir nosūtīta sīkdatne. Ja tam nepiekrītat, piekļuve vietnei ir liegta. Sīkdatnes mērķis ir saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti. Sīkdatne uzglabās informāciju vienu gadu.

Ievads

​​​Valstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji tiekas vismaz reizi gadā, lai pārrunātu turpmākās sadarbības pilnveidošanu. Šīs sanāksmes sagatavo sadarbības koordinatori, kuru uzdevums ir arī saskaņot ERP revīziju plānošanu dalībvalstīs, koordinēt darba grupu pasākumus konkrētos revīzijas jautājumos un regulāri apmainīties ar vispārīgu informāciju.

 

Kontaktkomiteja: Nesen notikušo un turpmāko sanāksmju saraksts

DateVenue
2013 Vilnius, Lithuania
2012 Estorila, Portugāle
2011 Eiropas Revīzijas palāta
2010 Eiropas Revīzijas palāta (Francijas augstākā revīzijas iestāde kā sanāksmes vadītāja)
2009 Budapešta, Ungārija
2008 Eiropas Revīzijas palāta
2007 Helsinki, Somija
2006 Varšava, Polija
2005 Stockholm, Sweden
2004 ECA
2003 Prague, Czech Republic
2002 ECA
2001 London, United Kingdom
Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta