No

​Divdesmit trīs ES augstākās revīzijas iestādes (ARI) 2021. gadā publicēja vairāk nekā 100 ziņojumus spar dažādiem pasākumiem, kas veikti valsts un ES līmenī, reaģējot uz Covid 19. Turpmāk dotas saites uz atlasīto ziņojumu kopsavilkumiem. Katra kopsavilkuma mapē (pdf) ir iekļautas saites uz oriģinālo publikāciju, īsi izklāstīts revīzijas darbības konteksts un iemesli, kā arī izcelti galvenie konstatējumi un secinājumi.

Lai izvērstu izvēlni, klikšķiniet uz "v", tad varēsiet aplūkot visus attiecīgās ARI kopsavilkumus.

Kontaktinformācija: Kontaktkomiteja

© Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu kontaktkomiteja, Eiropas Savienība, 2022

Faktu lapas sagatavoja: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2022

Reproducēšana ir atļauta, ja tiek minēts avots.