ES tiesību akts par sīkdatnēm
Saskaņā ar ES Direktīvu 2009/136/EK, informējam, ka jūsu ierīcē tiks saglabāta sīkdatne. Ja tam piekrītat, sistēma (vienu gadu ) uzglabās informāciju par jūsu valodas izvēli nākamjos tīmekļa vietnes apmeklējumos; ja nepiekrītat, tīmekļa vietne būs apskatāma jūsu izvēlētajā valodā tikai šī apmeklējuma laikā. Sīkdatnes mērķis ir vienīgi saglabāt jūsu valodas izvēli, bet nekādi personas dati netiks saglabāti.

2013

ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju Kontaktkomitejas ārkārtas sanāksme Eiropas Revīzijas palātā 2013. gada 8. maija
Luxembourg2013CC.jpg
 
ES dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) vadības un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ārkārtas sanāksme notika 2013. gada 8. maijā Eiropas Revīzijas palātā, un to vadīja Lietuvas valsts kontroliere un Kontaktkomitejas priekšsēdētāja Giedrė Švedienė. Sanāksmi apmeklēja 59 delegāti no 24 Eiropas Savienības valstu ARI, ERP un četru kandidātvalstu (Horvātijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes un Serbijas) ARI. Šī bija pirmā ārkārtas sanāksme Kontaktkomitejas vēsturē.
 
Sanāksmes darba kārtībā bija divi jautājumi: 1) paziņojuma projekts par atbilstošas revīzijas un pārskatatbildības kārtības nozīmi Ekonomikas un monetārajā savienībā un ES ekonomikas pārvaldībā un ar to saistītie pasākumi un 2) sākotnējā viedokļu apmaiņa par Kontaktkomitejas “6. rezolūcijas” darba grupas nostājas dokumentu.
 
Saistībā ar darba kārtības pirmo punktu Kontaktkomitejas locekļi apsprieda Somijas iniciatīvu iesniegt Eiropadomes priekšsēdētājam kopēju paziņojumu Padomes 2013. gada jūnija diskusijai par iespējamiem pasākumiem un ceļvedi ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšanai un pabeigšanai. Šī Padomes diskusija ir iespēja vērst politikas veidotāju uzmanību uz to, ka EMS turpmāka attīstība saistāma arī ar pārskatatbildības un ārējās publiskā sektora revīzijas nostiprināšanu.
 
Kontaktkomiteja vienbalsīgi pieņēma Eiropadomes priekšsēdētājam adresēto atbilstošas revīzijas un pārskatatbildības kārtības nozīmi Ekonomikas un monetārajā savienībā un ES ekonomikas pārvaldībā.
 
Šajā paziņojumā Kontaktkomiteja aicina Eiropadomi nodrošināt un stiprināt publiskā sektora ārējo revīziju un pārskatatbildību Eiropas monetārās savienības, banku savienības un ciešākas ekonomiskās politikas īstenošanā, tostarp
 
- izveidot saskaņotu revīzijas un pārskatatbildības sistēmu,
- atzīt publiskā sektora ārējās revīzijas nozīmi ES tiesību aktos,
- pilnveidot revīzijas kārtību saistībā ar banku savienību,
- iekļaut revīzijas kārtību fiskālās disciplīnas jomā,
- uzlabot finanšu stabilizācijas instrumentu pārredzamību un revīzijas saskaņotību.
 
Tika panākta vienošanās arī par paziņojuma pavadvēstuli, kuru parakstīja trīs atbildīgie vadītāji — Lietuvas (Kontaktkomitejas pašreizējās priekšsēdētājvalsts) un Portugāles ARI vadītāji un Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs.
 
Saistībā ar darba kārtības otro punktu notika sākotnēja domu apmaiņa par nostājas dokumentu, ko sagatavojusi 2012. gada oktobrī izveidotā Operatīvā darba grupa jautājumos, kas saistīti ar publisko līdzekļu ārējās revīzijas uzdevumiem un lomu Eiropas Savienības ekonomikas pārvaldības jaunāko tendenču kontekstā. Darba grupa, pamatojoties uz rūpīgu analīzi, bija izstrādājusi nostājas dokumentu, un tajā sniegti secinājumi, ieteikumi un uzskati par Kontaktkomitejā nākotnē risināmiem jautājumiem. Dokumentā izteikti arī priekšlikumi par to, kā Kontaktkomitejas darbu padarīt efektīvāku. Kontaktkomiteja lūdza sadarbības koordinatorus turpināt aplūkoto jautājumu izpēti un sagatavot konkrētākus priekšlikumus par tiem līdz Kontaktkomitejas sanāksmei 2013. gada oktobrī.
 
11/06/2013

Kontaktkomitejas 2013. gada paziņojums


Atbilstošas revīzijas un pārskatatbildības kārtības nozīme Ekonomikas un monetārajā savienībā un ES ekonomikas pārvaldībā


Šo lapu pārvalda Eiropas Revīzijas palāta